Κίνα: Σχέδιο ανταγωνιστικότητας της αιολικής και ηλιακής ενέργειας χωρίς επιδοτήσεις

31

28/9/2018

Η Κίνα σχεδιάζει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να εξασφαλίσει ότι ο αιολικός και ο ηλιακός κλάδος της χώρας μπορούν να γίνουν γρήγορα ανταγωνιστικοί χωρίς την ανάγκη επιδοτήσεων, και να επιτύχουν «ισοτιμία δικτύου» με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας, σύμφωνα με νέο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο από την Εθνική Ενεργειακή Διοίκηση της Κίνας, η κυβέρνηση προσπαθεί να καταργήσει σταδιακά τις επιδοτήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας της χώρας περαιτέρω τεχνολογική και πολιτική στήριξη, ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται κανονικά τις άλλες τεχνολογίες.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών επιδιώκει να ενθαρρύνει τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιφέρειες στις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς βοήθεια από κρατικές επιδοτήσεις, οι οποίες, μέχρι στιγμής, ασκούν μεγάλη πίεση στους κινεζικούς οικονομικούς πόρους. Οι επιδοτήσεις θα καταργηθούν στις περιοχές αυτές και οι τοπικές κυβερνήσεις θα έχουν ελευθερία και θα ενθαρρυνθούν να παράσχουν την απαραίτητη τεχνική και ρυθμιστική υποστήριξη, ώστε να προωθήσουν την ανάπτυξη και να εισαγάγουν ακόμη και τα δικά οικονομικά κίνητρα εάν το επιθυμούν.

Χωρίς επιδότηση, οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιφέρεια θα εμπλακούν περισσότερο στις αγορές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δε θα γίνουν δημοφιλείς, έως ότου γίνουν σημαντικά φθηνότερες από τη συμβατική ενέργεια στην Κίνα. Αυτό αναμένεται να συμβεί γύρω στο 2025, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες οικονομικές προβλέψεις του Ιδρύματος Νέας Ενέργειας του Bloomberg.

Εξάλλου, τον Ιούνιο η Κίνα αποφάσισε να θέσει ένα ανώτατο όριο στην επιδότηση για την ηλιακή ενέργεια, καθώς και ένα ανώτατο όριο για νέα ηλιακά έργα για το 2018, επιβραδύνοντας σε ένα βαθμό την καλπάζουσα εγκατάσταση νέων έργων στη χώρα.