ΕΛΣΤΑΤ: Περισσότερα από 10.000 τα φαρμακεία στην Ελλάδα το 2017

39

30/9/2018

Σε 10.420 ανήλθε ο αριθμός των φαρμακείων που λειτούργησαν στη χώρα μας κατά την προηγούμενη χρονιά, εκ των οποίων τα 3.722 φαρμακεία (35,7%) στην περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με έρευνα των φαρμακείων, φαρμακοποιών και φαρμακαποθηκών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προέκυψε επίσης ότι ο αριθμός των φαρμακείων παρουσίασε αύξηση κατά 0,3% (34 φαρμακεία) στο σύνολο της επικράτειας σε σχέση με το 2016. Η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές παρατηρήθηκε στη Κεντρική Μακεδονία (1,2%) και στην Κρήτη (2,8%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση στην περιφέρεια Αττικής (0,4%).

Βάσει του αριθμού των φαρμακείων ανά περιφέρεια, ο δείκτης «φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους» υπολογίστηκε για το 2017 σε 9,7. Η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη πυκνότητα σε φαρμακεία ως προς τον πληθυσμό της φάνηκε να είναι η Θεσσαλία (11,2), με δεύτερη την Κεντρική Μακεδονία (10,5), ενώ η μικρότερη πυκνότητα σε φαρμακεία διαπιστώθηκε στη Στερεά Ελλάδα (8,0).

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ συνέλεξε από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) στοιχεία για τον αριθμό των φαρμακοποιών (απασχολούμενων σε φαρμακεία), σύμφωνα με τα οποία 11.251 φαρμακοποιοί εργάστηκαν σε φαρμακεία κατά το 2017.