Το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί υποχρεωτικούς κανόνες για τη μείωση των απορριμμάτων

90

14/4/2017

Οι ευρωβουλευτές παρότρυναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων μέχρι το 2020, τους οποίους θα πρέπει να πιάσει μέχρι το 2025 και το 2030.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε σήμερα ομόφωνα υπέρ της έκθεσης με τίτλο «αποδοτικότητα των πόρων: μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2014, 55 εκατομμύρια άνθρωποι, ή το 9,6% του πληθυσμού της ΕΕ, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά σε ένα ποιοτικό γεύμα κάθε μέρα. Επιπλέον, τα στοιχεία από το 2015 δείχνουν ότι 118 εκατομμύρια άτομα ή το 23,7% του πληθυσμού της ΕΕ, έχουν έρθει αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της φτώχειας και του «κοινωνικού αποκλεισμού».

Όμως, τα στοιχεία για τα απορρίμματα τροφίμων αναδεικνύουν μια τραγική ειρωνεία. Εκτιμάται ότι, κάθε χρόνο, περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλούνται στην ΕΕ, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 126 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 70% των απορριμμάτων τροφίμων προέρχεται από τα νοικοκυριά, τα καταστήματα τροφίμων και λιανικής, ενώ οι τομείς παραγωγής και μεταποίησης συνεισφέρουν το υπόλοιπο 30%.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ επέκρινε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα άσχημα αποτελέσματα της για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων.

Επίσης, προέτρεψε την Κομισιόν για την καλύτερη εναρμόνιση των διαφόρων τομέων πολιτικής, όπως η αγροτική και αλιευτική πολιτική.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου επεσήμανε ότι ορισμένα απορρίμματα τροφίμων στο επίπεδο της παραγωγής οφειλόταν στα στάνταρ που έχουν επιβάλει οι πωλητές σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τις ακυρώσεις παραγγελιών λόγω των αλλαγών στη ζήτηση των καταναλωτών και την υπερπαραγωγή των τροφίμων για να πληρούν ορισμένες εποχιακές ανάγκες.

Μια συστηματική απάντηση

Για να γίνει αυτό, η έκθεση ισχυρίζεται, ότι πρέπει να υπάρξει δέσμευση τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καλώντας για μια «συντονισμένη πολιτική αντίδραση» σε δύο επίπεδα.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη, η έκθεση αναφέρει ότι θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 30% μέχρι το 2025 και 50% μέχρι το 2030 (σε σύγκριση με το ποσοστό του 2014).

Όσον αφορά την Επιτροπή, θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2020, να καθορίσει δεσμευτικούς πανευρωπαϊκούς στόχους για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων οι οποίοι πρέπει να εκπληρωθούν μέχρι 2025 και το 2030.

Εάν η Επιτροπή κάνει αυτά τα βήματα, εναπόκειται στα κράτη μέλη «να παρακολουθούν και να αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων μείωσης των αποβλήτων τροφίμων» και παροτρύνει την Επιτροπή «να υποστηρίξει ένα νομικά δεσμευτικό ορισμό των απορριμμάτων τροφίμων».

ΠΗΓΗ: EurActiv.com, ΑΠΕ-ΜΠΕ