Στρες και αϋπνία, η άλλη πλευρά της τηλε-εργασίας

79

13/3/2017

Η τηλεεργασία προσφέρει εκ πρώτης όψεως πολλά πλεονεκτήματα, όπως κέρδος σε χρόνο και χρήμα στις μεταφορές και πιο ισορροπημένη οικογενειακή ζωή, αλλά σε μεγάλη δόση μπορεί να βλάψει την υγεία, αποκαλύπτει σήμερα έκθεση του ΟΗΕ.

Το έγγραφο αυτό, που συντάχθηκε από κοινού από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και την Eurofound, μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασίζεται σε έρευνες που διεξήχθησαν σε 15 χώρες.

Η έκθεση κάνει διάκριση ανάμεσα στους κατ’ οίκον τηλεεργαζομένους, που φαίνεται να απολαμβάνουν καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια, και τους «πολύ κινητικούς» εργαζομένους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα νέα μέσα επικονωνίας και είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία τους.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της τηλεεργασίας, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν τη μείωση στον χρόνο μετακίνησης, μεγαλύτερη αυτονομία και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την ιδιωτική ζωή.

Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους θεωρούν ότι η τηλεεργασία προσφέρει μεγαλύτερα κίνητρα στο προσωπικό, αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα και, κυρίως, περιορίζει τον χώρο που απαιτείται για γραφεία.

Όμως η άλλη όψη της τηλεεργασίας είναι πιο ανησυχητική.
Στην έκθεση υπογραμμίζεται «η τάση είναι να επέρχεται επιμήκυνση της διάρκειας της εργασίας, να δημιουργείται αλληλεπικάλυψη ανάμεσα στη μισθωτή εργασία και την ιδιωτική ζωή και να προκαλείται εντατικοποίηση της εργασίας».

«Το 41% των πολύ κινητικών εργαζομένων αναφέρουν υψηλά επίπεδα στρες, σε σύγκριση με το 25% αυτών που εργάζονται συνεχώς στο γραφείο», αναφέρεται στην έρευνα.

Εξάλλου 42% των προσώπων που εργάζονται διαρκώς στο σπίτι τους και 42% των πολύ κινητικών τηλεεργαζομένων δηλώνουν πως ξυπνούν πολλές φορές τη νύκτα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα πρόσωπα που απασχολούνται στον χώρο εργασίας τους είναι μόνο 29%.

Ο Τζον Μέσεντζερ, ο οποίος συμμετείχε στη σύνταξη της έκθεσης, υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα της μερικής τηλεεργασίας, η οποία επιτρέπει στον εργαζόμενο να διατηρεί την επαφή με τους άλλους συναδέλφους.

«Η ιδανική ισορροπία φαίνεται πως είναι 2 έως 3 ημέρες εργασίας κατ’ οίκον» την εβδομάδα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. «Ίσως οι εταιρείες να πρέπει να καταφεύγουν σ’ αυτή πιο συχνά, επειδή έχει θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο για τους εργαζομένους αλλά και για τον εργοδότη», υπογράμμισε.

Στην έκθεση προτείνεται εξάλλου να κατοχυρωθεί το «δικαίωμα στην αποσύνδεση» και αναφέρονται ως παραδείγματα η Γαλλία και η Γερμανία.

Ορισμένες επιχειρήσεις επιβάλλουν ήδη το σβήσιμο των σέρβερ πληροφορικής πέραν των ωρών εργασίας ώστε να εμποδίζεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διάρκεια των ρεπό και των διακοπών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ