Στο Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έγινε η πρώτη ρομποτική λοβεκτομή θώρακα στην Ελλάδα

113

6/3/2017

Η πρώτη στην Ελλάδα επέμβαση ρομποτικής λοβεκτομής θώρακα, πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης από τον Διευθυντή της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Δρ. Δημήτριο Φιλίππου και την ομάδα του.

Η επέμβαση περιελάμβανε λοβεκτομή και συστηματικό λεμφαδενικό καθαρισμό σε ασθενή με καρκίνο του αριστερού άνω λοβού πνεύμονος. Για την εφαρμογή της ρομποτικής τεχνικής είχαν συνηγορήσει οι ενδείξεις του προεγχειρητικού ελέγχου, τα δε ιστολογικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης.

Η ρομποτική λοβεκτομή πλεονεκτεί έναντι της ανοιχτής θωρακοτομής διότι:

• Διενεργείται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο (δια μέσου οπών).
• Προσφέρει μέγιστη δυνατή προστασία των ιστών, μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, ελάχιστη απώλεια αίματος, μειωμένη παραμονή στο νοσοκομείο και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην καλύτερη μετεγχειρητική ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η ρομποτική λοβεκτομή εφαρμόζεται διεθνώς σε εξειδικευμένα κέντρα από έμπειρους θωρακοχειρουργούς με τη συνδρομή του ρομποτικού συστήματος. Στα Κέντρα αυτά εντάσσεται πλέον και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, ως το μόνο που διαθέτει Da Vinci Si HD στη Βόρεια Ελλάδα και την εξειδικευμένη ομάδα του Δρ. Δ. Φιλίππου.