Προβληματισμός για το νέο σχέδιο χρήσης γης

85

2/3/2017

Σύμφωνα με σχέδιο προεδρικού διατάγματος σε περιοχές γενικής κατοικίας θα μπορούν να χωροθετηθούν μικρές αγροτικές καλλιέργειες για ατομική κατανάλωση αλλά και μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης.

Προβληματισμό εκφράζουν πολεοδόμοι και αρχιτέκτονες για ορισμένες διατάξεις του σχεδίου προεδρικού διατάγματος για χρήσεις γης, που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να κατατεθούν διευκρινιστικά στοιχεία για τις νέες χρήσεις γης που θα ισχύουν για περιοχές αμιγούς ή γενικής κατοικίας.

Σύμφωνα με τις νέες χρήσεις γης, σε περιοχές γενικής κατοικίας θα μπορούν να χωροθετηθούν μικρές αγροτικές καλλιέργειες για ατομική κατανάλωση αλλά και μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης.

Στο σχέδιο προβλέπεται επίσης ότι σε περιοχές γενικής κατοικίας θα μπορούν να χωροθετηθούν εγκαταστάσεις φιλοξενίας προσφύγων μέγιστης χωρητικότητας 300 ατόμων.