Επείγουσα επιστολή στη Βουλή για τον υπολογισμό των επιδομάτων στις συντάξεις

117

9/3/2017

Να εξαιρεθούν τα προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα αναπηρίας στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής συντάξεων που δίνονται σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και στις οικογένειές τους

Κυρία Υπουργέ,
Με αφορμή την τροπολογία του Υπ. Εργασίας που συμπεριλήφθηκε στο σ/ν που συζητείται στη Βουλή με τίτλο «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις» και η οποία αναφέρεται σε ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στη συμπλήρωση – τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την παρούσα επιστολή της, εκφράζει για ακόμη μία φορά την έντονη διαμαρτυρία της για τη μη συμπερίληψη διάταξης που να αφορά στην τήρηση της συμφωνίας που είχε με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αφορά στην εξαίρεση των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που δίνονται σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους.

Στη συνάντηση που είχε η Ε.Σ.Α.μεΑ. με τον τότε Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, συμφωνήθηκε η εξαίρεση των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που δίνονται σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους, όπως και έγινε στα άρθρα 13 και 96 του ν.4387/2016.
Όμως, στο άρθρο 13 του νόμου, που αφορά στο Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης, η εν λόγω ρύθμιση αναγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου, στην οποία γίνεται αναφορά για τις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες από μία συντάξεις, το άθροισμα των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Επιπρόσθετα στην υπ’ αριθ. Φ.80000/οικ.48653/1865 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, προβλέφθηκε η μη συμπερίληψη των πάσης φύσεως προνοιακών επιδομάτων και επιδομάτων αναπηρίας, στο ανώτατο ύψος του επιτρεπόμενου ποσού είσπραξης πολλαπλών συντάξεων των 3.000 ευρώ, ενώ τα προαναφερθέντα επιδόματα συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του ανώτατου ατομικού ορίου σύνταξης των 2.000 ευρώ, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.4387/2016. Είναι προφανές ότι πρόκειται περί εσφαλμένης διατύπωσης, η οποία επιτρέπει την παρούσα παρερμηνεία, ενώ η συμφωνία μας ήταν ότι η εν λόγω διάταξη θα αφορούσε στο σύνολο του άρθρου.
Ως εκ τούτου, ζητάμε, -για την αποκατάσταση αυτής της ολοφάνερης αδικίας αλλά και την τήρηση της συμφωνίας που είχε γίνει με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας- την άμεση παρέμβασή σας για τη συμπερίληψη διάταξης στην προαναφερόμενη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως αναπηρικά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας στον υπολογισμό του ανώτατου ατομικού ορίου σύνταξης, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.4387/2016.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας