ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Search

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ» ΣΤΟ 4Ο TECHNOLOGY FORUM ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

126

28/2/2017

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργανώνει και φέτος σειρά συνεδρίων με τον τίτλο “4ο Technology Forum” καθώς και το θεσμό «3ο Συνεργάζομαι».

Το «Συνεργάζομαι» είναι ένας θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ εταιρειών πληροφορικής, βιομηχανιών και ερευνητικών οργανισμών με κύριο στόχο να προσφέρει κίνητρα για τη δημιουργία συνεργασιών στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων, καθώς και να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, με  αποδοτικό τρόπο για τους συνεργαζόμενους φορείς.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο 3ο«Συνεργάζομαι» καλούνται ναΥΠΟΒΑΛΟΥΝ τη δήλωση συμμετοχής τους στο σύνδεσμο: http://technology-forum.eu/synergazomai, το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου 2017.

«Συνεργάζομαι»

Α Εισαγωγή

Το «Συνεργάζομαι» είναι ένας θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ Βιομηχανικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες) και Ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) με στόχο να δώσει κίνητρα για Τεχνολογικές Συνεργασίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν, με αποδοτικό τρόπο, νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες[1]. Έμμεσος στόχος είναι η συνέχεια, η επέκταση και προβολή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, των συνεργασιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια του ετήσιου Technology Forum (www.technology-forum.eu), αλλά και όσων προέρχονται εκτός αυτού.

Οι Συνεργασίες μπορούν να είναι δύο μορφών: Τεχνολογικές συνεργασίες (συμβολή τεχνογνωσίας από κάθε φορέα) ή Εμπορικές συνεργασίες (εμπορική προώθηση τεχνολογικών λύσεων) ή και τα δύο. Πιο ολοκληρωμένες θεωρούνται οι συνεργασίες που έχουν και τις δύο μορφές, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο.

Διοργανωτές του «Συνεργάζομαι» είναι ο Σύνδεσμος Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (ΔΠ), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), η Enterprise Greece (EG), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Δήμος Θεσσαλονίκης (ΔΘ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),

Β Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο «Συνεργάζομαι» είναι:

 • Η συνεργασία που αναπτύχθηκε πρέπει να περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
 • Ο ελάχιστος αριθμός συνεργαζόμενων φορέων είναι δύο.
 • Η συνεργασία να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 3 χρόνια.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον τύπο των συνεργαζόμενων φορέων, αλλά είναι θετικόΑΝ υπάρχουν φορείς και από το χώρο της Βιομηχανίας και από το χώρο της Έρευνας (όπως έχουν οριστεί προηγουμένως).

Γ Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του θεσμού είναι:

 • 17/01/2017: Ανακοίνωση θεσμού – Πρόσκληση υποβολής συμμετοχής
 • 10/03/2017: Λήξη δηλώσεων συμμετοχής
 • 05/05/2017: Ανακοίνωση αξιολόγησης συμμετοχών
 • 17/05/2017: Απονομή στα πλαίσια του 4ου Technology Forum

Δ. Επιτροπή αξιολόγησης

 Το προεδρείο της επιτροπής αξιολόγησης είναι:

 • Πρόεδρος: Μήτκας Περικλής, Πρύτανης ΑΠΘ
 • Αντιπρόεδρος: Αγγελίδης Παντελής, Πρόεδρος ΑΖΚ
 • Αντιπρόεδρος: Καγγελίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ

 Ε. Επιβράβευση συμμετεχόντων

Η επιβράβευση των συμμετεχόντων θα γίνει με δύο τρόπους: την προβολή και την οικονομική επιβράβευση. Πιο συγκεκριμένα:

H προβολή των συνεργασιών που θα συμμετέχουν θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Στο 4ο Technology Forum
  1. Δεκάλεπτη παρουσίαση της πρώτης Συνεργασίας
  2. Βράβευση των τριών πρώτων Συνεργασιών και σύντομη (3’) παρουσίαση της δεύτερης και τρίτης Συνεργασίας
  3. Παρουσίαση όλων των συμμετοχών σε poster session στο φουαγιέ
 2. Σε sites
  1. Παρουσίαση των τριών πρώτων συμμετοχών στο site του Technology Forum
 3. Γενική
  1. Προβολή των τριών πρώτων συμμετοχών στα ΜΜΕ

 ΣΤ. Διαδικασία υποβολής

Οι συνεργαζόμενοι φορείς πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση συμμετοχής στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://technology-forum.eu/synergazomai/. Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι: ‘Ονοματεπώνυμο ατόμου επικοινωνίας’, ‘Συντονιστής φορέας’, ‘E-mail επικοινωνίας’, ‘Τηλέφωνο επικοινωνίας’ και η ‘Δήλωση συμμετοχής’ (που περιγράφεται στην παράγραφο ‘Ζ’) η οποία πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Η υποβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 10 Μαρτίου 2017

 Ζ. Δήλωση συμμετοχής (αρχείο PDF)

Κάθε δήλωση συμμετοχής αποτελείται από:ΠΕΡΙΛΗΨΗ, Περιγραφή της λύσης, Συμπληρωματικότητα και εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης, Αντίκτυπος της λύσης και αξιολογείται με βάση τους τρεις τελευταίους άξονες. Πιο αναλυτικά, η δήλωση συμμετοχής περιλαμβάνει:

 1. Περίληψη(δημοσιεύσιμη): Σύντομη περιγραφή της συνεργασίας (φορείς, αντικείμενο), (μέγιστο όριο μισή σελίδα).
 2. Περιγραφή της λύσης (εμπιστευτική): Σαφής περιγραφή του προβλήματος, των στόχων και του οράματος του έργου που προέκυψε από τη συνεργασία, της βασικής λειτουργικότητας και των τεχνολογιών  που εμπλέκονται (τεχνολογική περιγραφή της παραχθείσας λύσης), της ωριμότητας του ανεπτυγμένου συστήματος (πρωτότυπο προς επίδειξη/εγκατεστημένο σύστημα λογισμικού, κλπ) (μέγιστο όριο 3 σελίδες)
 1. Συμπληρωματικότητα και εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης (εμπιστευτική):
  1. Περιγραφή των φορέων που συμμετείχαν στη συνεργασία, περιγραφή της δραστηριότητας του κάθε φορέα στα πλαίσια του έργου, διαδικασία ανάπτυξης  της συνεργασίας (π.χ. μέσω του Technology Forum, μέσω κάποιου Συνδέσμου) (μέγιστο όριο 1 σελίδα ανά φορέα).
  2. Περιγραφή της συμπληρωματικότητας των φορέων και τα οφέλη από τη συνεργασία στο έργο (π.χ. μείωση των συνολικών πόρων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας) (μέγιστο όριο 2 σελίδες).
 1. Αντίκτυπος της λύσης (εμπιστευτική): Περιγραφή της εμπορικής δυναμικής και των αποτελεσμάτων της λύσης (π.χ. νέοι πελάτες, νέες αγορές ή τζίρος της συγκεκριμένης λύσης), περιγραφή της διαδικασίας βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των φορέων που εμπλέκονται και μελλοντικές προοπτικές της συνεργασίας και της παραχθείσας λύσης (μέγιστο όριο 2 σελίδες).