Σε «καλό δρόμο» η προσπάθεια της ΕΕ για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

89

2/2/2017

Η Ευρώπη βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για το 2020, όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με την δεύτερη έκθεσή της αρμόδιας Επιτροπής για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης στην ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μετάβαση σε μια εποχή χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών αποτελούν πλέον γεγονός.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η ΕΕ έχει ήδη επιτύχει το στόχο της για το 2020 όσον αφορά την τελική κατανάλωση ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: το 2015, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ ήταν κατά 22% χαμηλότερες από το επίπεδο του 1990.

Η ΕΕ βρίσκεται επίσης σε καλό δρόμο όσον αφορά τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου -με βάση τα δεδομένα του 2014- το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έφθασε στο 16% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ.

Μια άλλη σημαντική τάση είναι το γεγονός ότι η ΕΕ εξακολουθεί να αποσυνδέει με επιτυχία την οικονομική της ανάπτυξη από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Κατά την περίοδο 1990-2015, το συνδυασμένο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 50%, ενώ οι συνολικές εκπομπές μειώθηκαν κατά 22%.

Τέλος ο Μάρος Σέφτσοβιτς, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε επί του θέματος τα εξής: Η Ενεργειακή Ένωση δεν περιορίζεται μόνο στην ενέργεια και το κλίμα.

Αφορά την επιτάχυνση του ριζικού εκσυγχρονισμού ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ώστε να καταστεί μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποτελεσματική ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την εξωτερική διάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, ώστε να προωθήσουμε τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή.

Τώρα, που ένα μεγάλο μέρος των σχετικών νομοθετικών προτάσεων βρίσκονται ήδη στο τραπέζι, το 2017 πρέπει να είναι το έτος υλοποίησης.

Αυτό είναι το μήνυμα που θα απευθύνω στα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση της Ενεργειακής Ένωσης, που θα εγκαινιάσω στις 3 Φεβρουαρίου».