Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Με 120 άτομα ενισχύονται τα νοσοκομεία του Ηρακλείου

121

10/2/2017

Ενεργειακή αναβάθμιση και ενίσχυση της Υπηρεσίας Σίτισης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ηρακλείου

Αναλαμβάνουν υπηρεσία αυτές τις ημέρες, οι 120 επιτυχόντες από το «Ειδικό πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων στο δημόσιο τομέα της Υγείας» του ΟΑΕΔ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η) και στο Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο».

Οι θέσεις αφορούν σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, το ΠΑ.Γ.Ν.Η ενισχύει επίσης την Υπηρεσία Σίτισης. Έχει γίνει πρόσκληση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ ατόμων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης νοσοκομείου και συγκεκριμένα τριών ΔΕ Μαγείρων και πέντε ΥΕ Τραπεζοκόμων, με διάρκεια σύμβασης 24 μηνών, οι αιτήσεις των οποίων μπορούν να υποβάλλονται από 13/02/2017 έως και 22/02/2017 στο Γραφείο Προσωπικού ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Η διοίκηση επισημαίνει, επιπλέον, ότι το σερβίρισμα του φαγητού έχει ήδη ξεκινήσει να γίνεται σε γυάλινα σκεύη και όχι σε πλαστικά μίας χρήσεως, στα Νοσηλευτικά Τμήματα του Α’ Κτιρίου του ΠΑ.Γ.Ν.Η.

Τέλος, προχωρά η αντικατάσταση πεπαλαιωμένου λειτουργικού εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 10/02/2017 στο χώρο της Διοίκησης του ΠΑ.Γ.Ν.Η. και παρουσία της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Διοικητή του Νοσοκομείου, Γιάννη Τασσόπουλου, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ψυχροστασίου στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. συνολικής δαπάνης 1.000.000,00€ και τα οποία χρήματα εξασφαλίσθηκαν στο τέλος του 2016 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Ψυχροστάσιο είναι υπεύθυνο για την ψύξη μέσω κλιματιστικών μονάδων ζωτικών χώρων του νοσοκομείου, όπως είναι οι χειρουργικές αίθουσες, οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ενηλίκων, παίδων, νεογνών), τα εργαστήρια, οι κοινόχρηστοι χώροι κ.α.

Η λειτουργία του όλου συστήματος εδώ και 10 έτη έχει κριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΑ.Γ.Ν.Η. ως επισφαλής από έλλειψη ανταλλακτικών λόγω παλαιότητας (30 χρόνια λειτουργίας). To έργο έχει συμβατικό χρόνο παράδοσης 5 μηνών.

Τα ενεργειακά οφέλη από την εγκατάσταση του μηχανήματος θα είναι η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά 20 – 30% λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης του νέου μηχανήματος, η μείωση οικονομικού κόστους λόγω θέρμανσης του ζεστού νερού χρήσεως και η κάλυψη πρόσθετων φορτίων και αναγκών του νοσοκομείου λόγω αυξημένης ισχύος κατά 25% των νέων συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί.