Πάνω από το 50% των φυσικών περιοχών της Ευρώπης προστατεύεται μόνο στα χαρτιά

116

10/2/2017

Πάνω από το 50% των φυσικών περιοχών της Ευρώπης προστατεύεται μόνο στα χαρτιά, εξαιτίας των τεράστιων καθυστερήσεων και παραβιάσεων εκ μέρους των κρατών μελών, σύμφωνα με νέα έκθεση του WWF.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση, η Ελλάδα δεν ανήκει στα φωτεινά παραδείγματα, αφού είναι ακόμη θεμελιώδεις οι ελλείψεις της στην εφαρμογή των οδηγιών.

Ειδικότερα, όσον αφορά στηn χώρα μας, στην έκθεση παρουσιάζεται μεν η επιστροφή της χελώνας καρέτα στη Μεσόγειο, αποκαλύπτονται όμως και οι συστημικές ελλείψεις της Ελλάδας αναφορικά με την εφαρμογή των οδηγιών.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που η χώρα μας έχει οδηγηθεί τόσες πολλές φορές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μια εύκολη πρώτη ανάγνωση της έκθεσης θα έλεγε ότι η Ελλάδα δεν διαφέρει και πολύ από τις υπόλοιπες χώρες ως προς τις ανεπάρκειές της. Πριν μερικές μόλις ημέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ακόμη μία φορά τα κενά που έχει εντοπίσει στην εφαρμογή των οδηγιών, γεγονός που έχει οδηγήσει την χώρα ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρόλα αυτά, η βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν κοιτάει κανείς τα θετικά παραδείγματα και όχι τα αρνητικά. Η προστασία της φύσης είναι θεμέλιο για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας. Για να μπορέσουμε να αντλήσουμε τα αναπτυξιακά αυτά οφέλη, είναι απαραίτητο να οριστούν συγκεκριμένοι στόχοι, σχέδια διαχείρισης και μέτρα προστασίας. Με περίπου το 30% της επικράτειάς μας να ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, είναι επιτακτικό ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα προστατευομένων περιοχών», δήλωσε η Ιόλη Χριστοπούλου, υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον του WWF Ελλάς.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα επιβεβαίωσε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την φύση, και συγκεκριμένα οι οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, είναι ισχυρή, δίνοντας οριστικό τέλος στα σχέδια περί αναθεώρησης της, ενώ δεσμεύθηκε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της. Η νέα έκθεση του WWF «Αποτελεσματική προστασία της φύσης: Πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα μείνει στα χαρτιά», επιδιώκοντας να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση, παρουσιάζει προτάσεις για την επίτευξη πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των οδηγιών που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της διατήρησης της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, μέσα από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις περιοχών που αναδεικνύονται, γίνεται σαφές ότι η λήψη των κατάλληλων μέτρων ωφελεί τις τοπικές κοινωνίες και τονώνει τις προοπτικές ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, το WWF καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθούν στις παρακάτω τέσσερις προτεραιότητες:

  • Ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού θαλάσσιων περιοχών ως περιοχών Natura 2000.
  • Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και σχεδίων διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura 2000.
  • Αύξηση των επενδύσεων στο δίκτυο Natura 2000.
  • Βελτίωση επιβολής της νομοθεσίας σε όλη την Ευρώπη.