Ο κουρέας ρωτά τον πελάτη

90

18/2/2017

Ο κουρέας ρωτά τον πελάτη: “Πώς θέλετε να σας χτενίσω σήμερα, κύριέ
μου;”. “Όπως πάντα.”, λέει ο πελάτης. “Μα, είναι
αδύνατον. Πριν από μια βδομάδα είχατε τρεις τρίχες κι έκανα τη χωρίστρα
δεξιά, πριν τρεις μέρες είχαν μείνει δύο και σας έκανα
χωρίστρα στη μέση. Όμως σήμερα βλέπω ότι σας έμεινε μόνο μια τρίχα.”. Κι
ο πελάτης ατάραχος: “Δεν πειράζει, θα βγω έξω…
αχτένιστος!”.