Μπλόκο του ΣτΕ στη μείωση του ποσοστού αναπηρίας

91

22/2/2017

Κόκκινη κάρτα» στη μείωση του ποσοστού αναπηρίας που έχει προσδιορίσει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ από τη δευτεροβάθμια έδειξε το Συμβούλιο Επικρατείας.

Το Α΄ Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε με απόφαση του (29/2017) πως δεν δύναται η δευτεροβάθμια επιτροπή να χειροτερεύσει την θέση του ασφαλισμένου «δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή αντίθετη ρύθμιση στη νομοθεσία του ως εν λόγω Ιδρύματος, ούτε προκύπτει άλλωστε από τη νομοθεσία αυτή η δυνατότητα της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής να καταστήσει χειρότερη τη θέση του προσφεύγοντος ασφαλισμένου».

Όπως επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας προβλέπεται η δυνατότητα του ασφαλιστικού οργανισμού να ασκήσει προσφυγή κατά της γνωματεύσεως της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό της ιατρικής αναπηρίας του ασφαλισμένου.

Το θέμα έφτασε στο ΣτΕ μετά την προσφυγή 58χρονης ασφαλισμένης του ΙΚΑ για την οποία η πρωτοβάθμια επιτροπή προσδιόρισε το ποσοστό της αναπηρίας της σε 50% ενώ η δευτεροβάθμια σε 25% από το οποίο το 10% οφειλόταν, όπως ανέφερε, σε ψυχιατρική πάθηση.