Ε.Ε.: Πρόστιμο σε τρεις εταιρείες ανακύκλωσης μπαταριών για παραβίαση αντιμονοπωλιακών κανόνων

125

11/2/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 68 εκατομμυρίων ευρώ σε τρεις εταιρείες ανακύκλωσης για το σχηματισμό καρτέλ μπαταριών αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες Campine, Eco-Bat και Recylex βρέθηκαν να έχουν συνεννοηθεί για τις τιμές των παλαιών μπαταριών αυτοκινήτων, παραβιάζοντας τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βρετανική Eco-bat οφείλει να καταβάλει 32,7 εκατομμύρια ευρώ, η γαλλική Recyclex 26,7 εκατομμύρια ευρώ, και η βελγική Campine 8,2 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, η αμερικανική εταιρεία Johnsons Controls, η οποία συμμετείχε επίσης στην παράνομη συμφωνία, έλαβε αμνηστία και δε θα καταβάλει πρόστιμο καθώς ήταν αυτή που αποκάλυψε τη συνωμοσία στην Κομισιόν.

Οι εταιρείες αγόραζαν τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από τους συλλέκτες απορριμμάτων και τους εμπόρους. Αυτή η παράνομη σύμπραξη ήταν διαφορετική από ό,τι συνήθως, καθώς οι εταιρείες συνωμότησαν για να ωθήσουν προς τα κάτω την τιμή αγοράς για την απόκτηση των μπαταριών.

Καθώς οι εταιρείες συντόνιζαν τις τιμές μεταξύ τους, άλλαξαν επίσης την ομαλή λειτουργία της αγοράς και σταματούσαν τον ανταγωνισμό των τιμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακυκλώνει σχεδόν το σύνολο των μπαταριών αυτοκινήτων. Με τη διατήρηση της τιμής αγοράς σε χαμηλά επίπεδα, οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες έβλαπταν τους πωλητές χρησιμοποιημένων μπαταριών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

«Οι εταιρείες μείωναν εσκεμμένα τον ανταγωνισμό σε αυτόν τον ουσιαστικό κρίκο της ανακύκλωσης», δήλωσε η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Μάργκρετ Βέσταγκερ.

Οι παράνομες ενέργειες έλαβαν χώρα μεταξύ 2009 και 2012 στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία.