ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Search

ΕΚΕΑ: Εξοικονόμηση 15 εκατ. ευρώ το χρόνο από το συγκεντρωτικό Ορολογικό Έλεγχο του αίματος

121

24/2/2017

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) ολοκλήρωσε το συγκεντρωτικό διαγωνισμό Ορολογικού Ελέγχου του αίματος από 97 αιμοδοσίες σε τέσσερα Κέντρα.

Σύμφωνα με το ΕΚΕΑ, ο διαγωνισμός θα επιφέρει εξοικονόμηση 15 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, θα διευκολύνει τον έλεγχο ποιότητας και θα επιταχύνει το στρατηγικό σχεδιασμό συγκεντροποίησης προμηθειών και διαδικασιών της αιμοδοσίαςτης χώρας, σε εναρμόνιση με ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες.

Η συγκεντροποίηση του Ορολογικού Ελέγχου του αίματος θα συμβάλει, επίσης, στην απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού από τις αιμοδοσίες, καθώς και στην ταχεία διακίνηση των αποτελεσμάτων μέσω του νέου ενιαίου πληροφοριακού συστήματος της αιμοδοσίας.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση των αιμοδοσιών της χώρας είναι μία απαίτηση του χθες, σημειώνει το ΕΚΕΑ, που βρίσκεται στη χώρα μας σε διαδικασία υλοποίησης από 3ετίας. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Ο σχεδιασμός στοχεύει στην on line, σε πραγματικό χρόνο, καταγραφή των αιμοδοτών, των αποθεμάτων και του μεταγγιζόμενου αίματος, σε μια αλυσίδα από τη φλέβα του αιμοδότη έως τη φλέβα του ασθενούς.

Το πρώτο μέρος της αλυσίδας, το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ), λειτουργεί εδώ και μερικούς μήνες και ήδη έχει αποτελέσματα. Στην πρόσφατη μείωση της συλλογής αίματος στη χώρα μας λόγω γρίπης, αξιοποιήθηκε η ηλεκτρονική κινητοποίηση των Εθελοντών Αιμοδοτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ. Η αποστολή περίπου 200.000 SMS, που καλούσαν σε προσφορά αίματος, είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα:

– Από 20/01/2017 έως 22/02/2017, 12.473 αιμοδότες εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και αιμοδότησαν.

– Αυτό αντιστοιχεί στο 1/3 (33%) των εθελοντών που έλαβαν SMS.

Η πρόεδρος του ΕΚΕΑ, Χάρις Ματσούκα, επισημαίνει τέλος ότι η ολοκλήρωση του συστήματος, θα επιτρέψει την πλήρη αποτύπωση των χαρακτηριστικών του αιμοδοτικού πληθυσμού, των εθνικών αποθεμάτων σε αίμα, καθώς και την ορθολογική διαχείριση του αίματος επιτυγχάνοντας τόσο επάρκεια όσο και οικονομία κλίμακας.