Διαθέσιμη πλέον και στην Ελλάδα η οξεική γλατιραμέρη 40 mg

131

28/2/2017

Η οξεική γλατιραμέρη είναι το πλέον διαδεδομένο φάρμακο για την αντιμετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ), σε όλο τον κόσμο.

Τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και θεραπευτικής αποτελεσματικότητας έχουν επιβεβαιωθεί μετά από πολυετή εμπειρία.

Το νέο δοσολογικό σχήμα των 40 mg χορηγούμενο μόνο 3 φορές την εβδομάδα εγκρίθηκε και κυκλοφορεί πλέον και στην Ελλάδα.

«Πρόκειται για μια σπουδαία εξέλιξη στην καθημερινότητα των ασθενών», εξηγεί η Σταυρούλα Μάτση, Νευρολόγος, Medical Advisor της Specifar- A Teva Company, στην Ελλάδα, «διότι η χορήγηση μόνο 3 φορές την εβδομάδα, σημαίνει μείωση κατά 60% στον αριθμό ενέσεων, συγκριτικά με την καθημερινή χορήγηση της οξεικής γλατιραμέρης  των 20mg.

Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η καλή ανοχή του προϊόντος, το οποίο λαμβάνουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο, είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που παραμένουν αμετάβλητα».

«Στις ΗΠΑ, η  οξεική  γλατιραμέρη 40mg  είναι διαθέσιμη από το 2014»,  δήλωσε η Σταυρούλα Μάτση, Νευρολόγος, Medical Advisor της Specifar- A Teva Company.

«Περισσότεροι από το 70% των ασθενών που λαμβάνουν σήμερα οξεική γλατιραμέρη έχουν επιλέξει θεραπεία με το νέο δοσολογικό σχήμα, 3 φορές εβδομαδιαίως.

Το νέο δοσολογικό σχήμα προτιμάται από  ασθενείς οι οποίοι ήδη λαμβάνουν καθημερινή θεραπεία με οξεική γλατιραμέρη 20mg και μπορούν να αποκομίσουν τα ίδια οφέλη, με αραιότερη συχνότητα χορήγησης, αλλά και από εκείνους οι οποίοι ξεκινούν για πρώτη φορά θεραπεία με οξεική γλατιραμέρη».

Η αποτελεσματικότητα της οξεικής γλατιραμέρης 40 mg  υποστηρίζεται από την κλινική μελέτη GALA.

Η GALA, διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη με συμμετοχή περισσοτέρων από 1.400 ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης σε 17 χώρες  συνέκρινε την οξεική γλατιραμέρη 40mg με εικονικό φάρμακο.

Η μελέτη απέδειξε μείωση της ετήσιας συχνότητας υποτροπών κατά 34% σε ασθενείς που ελάμβαναν οξεική γλατιραμέρη 40 mg συγκριτικά με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η μελέτη GLACIER, αξιολόγησε την ασφάλεια και ανοχή των 40 mg, 3 φορές την εβδομάδα έναντι της δοσολογίας των 20 mg σε καθημερινή χορήγηση.

Τα δεδομένα απέδειξαν ότι η οξεική γλατιραμέρη 40mg  παρουσιάζει καλύτερο προφίλ ασφάλειας και θεωρείται πολύ πιο «φιλική» από τους ασθενείς, βελτιώνοντας δυνητικά τη συμμόρφωση στη θεραπεία.

«Η Teva για περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές λύσεις υψηλής αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανοχής για τα άτομα που πάσχουν από ΠΣ.

Η κυκλοφορία της οξεικής γλατιραμέρης 40 mg  με δοσολογικό σχήμα τρεις φορές την εβδομάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για όλους τους ασθενείς με ΠΣ, διότι σημαίνει ότι μπορούν να έχουν την ίδια θεραπευτική αγωγή, με την ίδια υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, αλλά με 200 ενέσεις λιγότερες το χρόνο.

Για την Teva, καινοτομία είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα, είτε με νέα θεραπευτικά μόρια, είτε με νέα θεραπευτικά σχήματα καθιερωμένων προϊόντων, προσφέροντας καλύτερες θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς»,  δήλωσε ο Χαράλαμπος Μαργέτης, Associate Director CNS της Specifar – A Teva Company στην Ελλάδα.