Έως τον Μάρτιο του 2018 δικαίωμα παράλληλου ιδιωτικού ιατρείου σε πρώην γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

126

23/2/2017

Παράταση έως τον Μάρτιο του 2018 σε πρώην γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι υπηρετούν σήμερα στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), διατηρώντας παράλληλα ιδιωτικό ιατρείο, δίνει το υπουργείο Υγείας.

Σχετικές προβλέψεις υπάρχουν στο άρθρο 26 του νομοσχεδίου για την Ψυχική Υγεία, το οποίο κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή (εδώ).

Στην εισηγητική του έκθεση επισημαίνεται – μεταξύ άλλων – πως με τις διατάξεις του νόμου 4238 του 2014, μετατάχθηκαν στο ΠΕΔΥ από τον ΕΟΠΥΥ, με την εργασιακή σχέση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης γιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι ασκούσαν παράλληλα και το ελευθέριο επάγγελμά τους.

Οι εν λόγω γιατροί υποχρεώθηκαν να επιλέξουν, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, είτε να συνεχίσουν την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός τους με συνέπεια την απόλυσή τους είτε να υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση για παραμονή τους στο ΕΣΥ, ως γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έπειτα από αξιολόγηση και κλείνοντας τα ιατρεία τους.

Η ισοπεδωτική αυτή λογική είχε ως αποτέλεσμα μαζικές προσφυγές των θιγόμενων γιατρών στα δικαστήρια και την έκδοση προσωρινών διαταγών ή και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, σε εκτέλεση των οποίων η πλειονότητα των εν λόγω γιατρών να συνεχίζουν να παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους στο ΠΕΔΥ, χωρίς να παύσουν την παράλληλη άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός τους.

Ο νομοθέτης εκτιμά πως δεν είναι δυνατό να υπάρχουν στο σύστημα γιατροί “διαφορετικών ταχυτήτων” και στο πλαίσιο αυτό παρέχει μία “δεύτερη ευκαιρία” σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο σύστημα.

Αίτηση

Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται πως μπορούν να υποβάλουν ή να επανυποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) μέχρι τις 31 Ιουνίου 2017 αίτηση ένταξής τους σε οργανικές θέσεις των ΥΠΕ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Αυτό μπορεί να συμβεί ανεξάρτητα από το εάν ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους και από το εάν έχει εκδοθεί ή όχι διαπιστωτική πράξη απόλυσής τους.

Τους παρέχεται, δε, η δυνατότητα πρώτα να αξιολογηθούν και να καταταγούν ως γιατροί κλάδου ΕΣΥ και στη συνέχεια – έως το τέλος Μαρτίου του 2018 – να διακόψουν, όσοι από αυτούς συνεχίζουν να το ασκούν, το ελευθέριο επάγγελμά τους.

Αποφάσεις

Με τη συγκεκριμένη διάταξη, οι γιατροί που έχουν αιτηθεί και καταταγεί, με διαπιστωτική πράξη, στο ΕΣΥ, πλην όμως ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους, με προσωρινές διαταγές ή δικαστικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να αμείβονται ως γιατροί ΠΕ, έχουν επίσης τη δυνατότητα να κλείσουν το ιατρείο τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018.

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια ΥΠΕ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, δηλαδή βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ και παραίτηση από ασκηθέντα ένδικα μέσα και τυχόν δικαστικές αποφάσεις και στη συνέχεια να ενταχθούν πλήρως (και μισθολογικά) στο ΕΣΥ.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους γιατρούς και οδοντίατρους των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ, οι οποίοι υπηρετούν με προσωρινές διαταγές ή ασφαλιστικά μέτρα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είτε ασκούν ταυτόχρονα το ελευθέριο επάγγελμά τους ή όχι.

Δημ.Κ.