Στην Επιτροπή Αναφορών της Ε.Ε. οι φαρμακοποιοί για το ιδιοκτησιακό

140

24/1/2017

Τη θέση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) για τη διατήρηση της αποκλειστικής ιδιοκτησίας και λειτουργίας φαρμακείων από φαρμακοποιούς, θα υποστηρίξει ο πρόεδρός του Κωνσταντίνος Λουράντος, αύριο, κατά την καταθεσή του στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ΠΦΣ, αλλά και ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, Νίκος Χουντής, είχαν υποβάλει αναφορά κατά των υπουργικών αποφάσεων που αφορούν τη δυνατότητα ιδιοκτησίας φαρμακείων και από μη φαρμακοποιούς.

Όπως αναφέρει ο ΠΦΣ, ο κ. Λουράντος, «θα αναφερθεί σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες «εναπόκειται στα κράτη-μέλη να καθορίζουν το επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας που προτίθενται να παρέχουν, και τον τρόπο επίτευξης του επιπέδου αυτού».

Θα επισημάνει πως σε αρκετές χώρες της Ευρώπης όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, Σλοβενία και η Εσθονία, από το 2020, ιδιοκτήτες φαρμακείων είναι αποκλειστικά φαρμακοποιοί».

Ένα άλλο σημείο το οποίο θα τονίσει η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΦΣ, είναι «η απάντηση της επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς κυρίας Bieńkowska (μετά από ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή κ. Χουντή), στην οποία επισημαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές πρότειναν να καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει ότι η ιδιοκτησία ενός φαρμακείου θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στους φαρμακοποιούς»