ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

124

30/1/2017

Από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα εκμάθησης γαλλικής και ιταλικής γλώσσας, που απευθύνονται σε ενήλικους δημότες και κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα προγράμματα, επιπέδου αρχαρίων και διάρκειας 50 ωρών, θα ξεκινήσουν άμεσα, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων τμημάτων των 25 ατόμων, για κάθε γλώσσα.

Τα μαθήματα και για τις δυο γλώσσες θα παραδίδονται ως εξής:

•             Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Εγνατίας 132) κάθε Τρίτη, από τις 17.00 έως τις 19.00 και Πέμπτη, από τις 19.00 έως τις 21.00

•             Στο 12ο Γυμνάσιο-16ο Λύκειο (Γρ. Κολωνιάρη 15) κάθε Δευτέρα, από τις 17.00 έως τις 19.00 και Τετάρτη, από τις 19.00 έως 21.00

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά, από την 1η Φεβρουαρίου, στις 09.00, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα τμήμα για κάθε γλώσσα, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 841962.