Γραμματική

106

25/1/2017

Στο σχολείο ο δάσκαλος ζητά από τον Γιωργάκη να κλείσει το ρήμα βαδίζω.

Ο Γιωργάκης που δεν έχει διαβάσει και πολύ καλά ξεκινά σιγά σιγά:

– Βαδίζω, βαδίζεις, βαδίζει…

Του λέει ο δάσκαλος:

– Πιο γρήγορα Γιωργάκη.

και λέει ο Γιωργάκης

– Τρέχω, τρέχεις, τρέχει… !!!!!!!