ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Search

Απαραίτητη η εκπαίδευση των εφήβων ασθενών πριν μεταφερθούν σε κλινικές ενηλίκων

114

28/1/2017

Μελέτες που έχουν γίνει πρόσφατα επισημαίνουν ότι η μεταφορά παιδιών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) σε κλινικές ενηλίκων συχνά γίνεται απότομα, χωρίς να έχει προηγηθεί προετοιμασία των ασθενών για το βήμα αυτό. Κατά συνέπεια, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, περίπου το 80%  «χάνουν» επισκέψεις στη κλινική ενηλίκων, ενώ ένα 50% των ασθενών δεν λαμβάνουν σωστά τη θεραπευτική τους αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου το 80% των γαστρεντερολόγων επισημαίνουν ελλείψεις στην προετοιμασία των νεαρών ασθενών που παραλαμβάνουν από τις παιδιατρικές κλινικές, όπως ανεπαρκή γνώση του νοσήματος και της θεραπείας που λαμβάνουν. Στην Αυστραλία δε, μόνο το ¼ των νεαρών ασθενών είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για να μεταφερθεί σε κλινικές ενηλίκων, σύμφωνα με έρευνα στους γιατρούς των σχετικών ειδικοτήτων.

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, η συστηματική εφαρμογή των προγραμμάτων μετάβασης, μπορεί να μειώσει τις υποτροπές της νόσου και να αυξήσει τα ποσοστά ύφεσής της χωρίς λήψη στεροειδών.

Σύμφωνα με την Επίκουρη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας Α.Π.Θ και Υπεύθυνη του Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΓΠΝΘ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” κα Όλγα Γιουλεμέ, η εφαρμογή προγραμμάτων μετάβασης, δηλαδή μακροχρόνιων προγραμμάτων εκπαίδευσης των νεαρών ασθενών στο νόσημά τους καθώς και οι κοινές επισκέψεις γαστρεντερολόγου – παιδογαστρεντερολόγου πριν τη μεταφορά τους σε κλινική ενηλίκων, μπορεί να βελτιώσει στην έκβαση του νοσήματος τους.

Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για το λόγο αυτό ανέλαβε μια πρότυπη πρωτοβουλία, με στόχο την ομαλή μεταφορά του «ώριμου» και αυτόνομου πλέον  ασθενούς στο νέο κλινικό περιβάλλον και στην ενήλικο  ζωή.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο επιστεγάζει την εικοσαετή συνεργασία του γαστρεντερολογικού τμήματος του νοσοκομείου με τους παιδογαστρεντερολόγους των αντίστοιχων κλινικών για την παρακολούθηση και θεραπεία των παιδιατρικών ασθενών με ΙΦΝΕ.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας πολύ-επιστημονικής ομάδας μετάβασης, με στόχο τη μετάβαση των παιδιατρικών ασθενών στο γαστρεντερολογικό τμήμα να γίνεται πιο οργανωμένα και πιο ομαλά προς όφελος των παιδιών.

Η ομάδα, η οποία αποτελείται από τέσσερεις παιδογαστρεντερολόγους, τρεις γαστρεντερολόγους ενηλίκων, έναν χειρούργο ενηλίκων, μια ακτινολόγο και μια ψυχολόγο, έχει καταρτίσει ένα πρωτόκολλο με πρόγραμμα από κοινού παρακολούθησης των παιδιατρικών ασθενών από την ηλικία των 12 ετών, ειδικά ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της «ωριμότητας» και των αναγκών των παιδιών και καθορισμό του κατάλληλου χρόνου για τη μεταφορά των εφήβων στο γαστρεντερολογικό τμήμα των ενηλίκων.

Όπως αναφέρει η κα Γιουλεμέ, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μεγάλη αύξηση των παιδιατρικών ασθενών με ΙΦΝΕ, που εκτιμάται ότι πλέον αποτελούν το ¼ του συνόλου των ασθενών και τα οποία παρακολουθούνται από τις παιδιατρικές κλινικές μέχρι την ηλικία 14-16 ετών. Έπειτα από αυτές τις ηλικίες, δεδομένης και της χρόνιας φύσης των ΙΦΝΕ, η φροντίδα των νεαρών αυτών ανατίθεται στις κλινικές ενηλίκων.

Γι αυτό, όπως τόνισε η κα Γιουλεμέ,  η διαδικασία της μεταφοράς από την παιδιατρική στην κλινική ενηλίκων θα πρέπει να γίνετε ομαλά, προκειμένου η παροχή υπηρεσιών υγείας να είναι αδιάλειπτη προς τους νεαρούς ασθενείς, οι οποίοι το διάστημα αυτό αναπτύσσονται σωματικά, ψυχοκοινωνικά και σεξουαλικά.