Χειρουργικό πλέγμα στην ουρογυναικολογική χειρουργική

44

11/7/2016

Η Κομισιόν ζήτησε από την ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία (SCENIHR) να εκτιμήσει τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση χειρουργικού πλέγματος

Δεδομένου ότι το χειρουργικό πλέγμα χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στην ουρογυναικολογική χειρουργική, παρατηρούνται και ολοένα περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του, όπως λοιμώξεις, διάβρωση ιστών, αποκάλυψη του πλέγματος, συρρίκνωση του πλέγματος, πόνος και σεξουαλικές δυσλειτουργίες.

Η SCENIHR εξέτασε διάφορους τρόπους θεραπείας των δυσλειτουργιών του περινέου μελετώντας την πρόσφατη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και τις οδηγίες που έχουν δοθεί από επιστημονικές ενώσεις και υγειονομικές αρχές, εξετάζοντας τόσο τις μη χειρουργικές όσο και τις χειρουργικές θεραπευτικές μεθόδους καθώς και τα διάφορα είδη πλέγματος. Η γνωμοδότηση της εν λόγω επιτροπής εστιάζει στους κινδύνους για την υγεία από τα πλέγματα που χρησιμοποιούνται στην ουρογυναικολογική χειρουργική, στο πώς πρέπει να εντοπίζονται οι ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου και ποιες είναι οι ανάγκες εκτίμησης των επιπτώσεων.

Η SCENIHR διαπίστωσε ότι το κλινικό αποτέλεσμα μετά την τοποθέτηση του πλέγματος εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως οι ιδιότητες του υλικού, ο σχεδιασμός του προϊόντος, οι διαστάσεις του πλέγματος, η οδός προσπέλασης για την τοποθέτηση του πλέγματος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς, οι συναφείς διαδικασίες (π.χ. υστερεκτομή) και η πείρα του χειρουργού, παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Κατά την εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία από τη χρήση συνθετικών πλεγμάτων, θα πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στους μικρότερους κινδύνους που συνδέονται με τη χειρουργική ανόρθωσης για ακράτεια μετά από προσπάθεια (SUI) και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χειρουργική με χρήση πλέγματος για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης των πυελικών οργάνων.

Με βάση τα συμπεράσματά της, η SCENIHR συνιστά τη συνέχιση της χρήσης συνθετικών πλεγμάτων στη χειρουργική ανόρθωσης για ακράτεια μετά από προσπάθεια (SUI), δεδομένου ότι πρόκειται για αποδεκτή διαδικασία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τους περισσότερους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή SUI, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται από πεπειραμένο και κατάλληλα καταρτισμένο χειρουργό.

Πηγές: Κομισιόν, (Christopher Chapple, MD, Γ.Γ Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουρολογίας)

Γράφει: Ζάχαρης Φίλιππος
Ειδικά ρεπορτάζ