ΠΦΣ: Αναπάντητα ερωτήματα για τα φάρμακα γενικής διάθεσης

60

19/7/2016

Ο ΠΦΣ υποστηρίζει ότι η μικρή περιεκτικότητα αυτών των σκευασμάτων, ή οι απλές οδηγίες , ή ο μικρός αριθμός δεν αποτελούν καμιά εγγύηση για την αποτροπή των κινδύνων που μπορούν να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη χρήση τους.

Αναπάντητα παραμένουν, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, τα ερωτήματα της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για την απελευθέρωση της διάθεσης στην αγορά, έστω αυτού του μικρού αριθμού των φαρμάκων γενικής διάθεσης (ΓΕΔΙΦΑ), που, όπως επισημαίνει, ανακοινώθηκε εσπευσμένα από το Υπουργείο Υγείας.

Ο ΠΦΣ υποστηρίζει ότι η μικρή περιεκτικότητα αυτών των σκευασμάτων, ή οι απλές οδηγίες , ή ο μικρός αριθμός δεν αποτελούν καμιά εγγύηση για την αποτροπή των κινδύνων που μπορούν να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη χρήση τους.

Τα δε επιχειρήματα περί βελτίωσης των συνθηκών πρόσβασης των ασθενών, αποτελούν προφάσεις εν αμαρτίαις όταν 11.000 φαρμακεία διασπαρμένα σε ολόκληρη τη χώρα, διασφαλίζουν την απρόσκοπτη παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης, προσθέτει.

Καταλήγοντας, ο ΠΦΣ τονίζει ότι ο φαρμακοποιός και ο χώρος του φαρμακείου αποτελούν τα μοναδικά εχέγγυα για την τήρηση κανόνων αποθήκευσης και διάθεσης οποιονδήποτε φαρμακευτικών σκευασμάτων.