Πολυεθνική

68

28/7/2016

Πιάνει κάποιος δουλειά σε μία πολυεθνική σαν μαθητευόμενος.
Την πρώτη μέρα στην δουλειά σηκώνει το τηλέφωνο, παίρνει στο εσωτερικό την κουζίνα και φωνάζει:
– Φέρτε μου έναν καφέ γρήγορα!
Απαντά η φωνή από την άλλη άκρη της γραμμής.
– Ηλίθιε, πήρες λάθος νούμερο. Ξέρεις σε ποιον μιλάς;
– Όχι, λέει ο μαθητευόμενος.
– Είμαι ο διευθυντής της εταιρίας, ηλίθιε!
Φωνάζει και ο μαθητευόμενος:
– Και ξέρεις εσύ ποιος είμαι εγώ, ηλίθιε;
– Όχι, απαντά θυμωμένα ο διευθυντής.
– Ευτυχώς! απαντά ο μαθητευόμενος και κλείνει το τηλέφωνο!