ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

46

29/7/2016

Παρατείνεται έως και τις 29 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την πρόσληψη 227 νέων γιατρών σε Κέντρα Υγείας του ΠΕΔΥ, Περιφερειακά Ιατρεία και Γενικά Νοσοκομεία άγονων και νησιωτικών περιοχών.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του υπουργείου Υγείας, δικαίωμα συμμετοχής στις θέσεις αυτές έχουν οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, και οι γιατροί με υπηρεσία υπαίθρου με θητεία.

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν έως 10 θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν, αναγράφοντας και τον συγκεκριμένο κωδικό του Κέντρου Υγείας ή του Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχει προκηρυχθεί η θέση.

Γιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για τη συμμετοχή τους σε προκηρύξεις – προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2011 μέχρι και σήμερα θα καταθέσουν μόνο συμπληρωματική αίτηση, χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι γιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας έχουν επίσης δικαίωμα συμμετοχής.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στη διεύθυνση:

Υπουργείο Υγείας – Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ΝΠ – Τμήμα Γ’, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 104 33  Αθήνα.