Ο έξυπνος στρατιώτης

65

14/7/2016

Ένας στρατιώτης έξυνε το κεφάλι του αλλά πάνω από το κράνος .
– ” Γιατί δε βγάζεις το κράνος να ξύσεις το κεφάλι σου ; ” , τον ρωτά ο λοχαγός .
– ” Γιατί εσείς βγάζετε το παντελόνι σας για να ξύσετε τον πισινό σας ; ” , απαντά ο στρατιώτης .