Καρκίνος και ισχαιμικές καρδιοπάθειες στην ΕΕ – 28

59

12/7/2016

Μεταξύ του 2004 και του 2012 σημειώθηκε στην ΕΕ-28 μείωση των τυποποιημένων ποσοστών θνησιμότητας λόγω καρκίνου κατά 10,2 % στους άνδρες και κατά 5,5 % στις γυναίκες.

Μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στους θανάτους από ισχαιμικές καρδιοπάθειες, όπου τα ποσοστά θνησιμότητας μειώθηκαν κατά 28,5 % στους άνδρες και κατά 30,4 % στις γυναίκες.

Το τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας για τον καρκίνο του μαστού μειώθηκε κατά 9,8 % στις γυναίκες, επίσης καθ’ υπέρβαση της συνολικής αλλαγής για τον καρκίνο. Αντίθετα, τα ποσοστά θνησιμότητας για τις παθήσεις του νευρικού συστήματος αυξήθηκαν κατά 16,3 % στους άνδρες και κατά 23,3 % στις γυναίκες.

Συντομότερη χρονοσειρά είναι διαθέσιμη για τον καρκίνο των πνευμόνων (συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου της τραχείας και των βρόγχων), στην οποία σημειώνονται αποκλίνουσες τάσεις: στους άνδρες, το τυποποιημένο ποσοστό θνησιμότητας μειώθηκε κατά 4,9 %, ενώ στις γυναίκες αυξήθηκε κατά 5,7 %.

Οι ισχαιμικές καρδιοπάθειες ήταν η αιτία για 137 θανάτους ανά 100 000 κατοίκους σε όλη την ΕΕ-28 το 2012. Τα κράτη μέλη της ΕΕ με τα υψηλότερα τυποποιημένα ποσοστά θνησιμότητας λόγω ισχαιμικών καρδιοπαθειών ήταν η Λιθουανία, η Λετονία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Εσθονία και η Τσεχική Δημοκρατία – όλα με περισσότερους από 350 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους το 2012.

Στο άλλο άκρο του φάσματος, η Γαλλία (στοιχεία του 2011), η Πορτογαλία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Δανία είχαν τα χαμηλότερα τυποποιημένα ποσοστά θνησιμότητας λόγω ισχαιμικών καρδιοπαθειών – κάτω των 100 θανάτων ανά 100 000 κατοίκους το 2012.

Γράφει: Ζάχαρης Φίλιππος
Ειδικά ρεπορτάζ