Θέσεις εργασίας για δώδεκα άτομα στο δήμο Βόλβης

49

27/7/2016

Ο δήμος Βόλβης ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δώδεκα άτομα προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του σε δράσεις της πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια, κοπή χόρτων, αποψίλωση, κλάδεμα) καθώς και της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397065865, 2397330200) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 29 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00.