ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2016» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

50

21/7/2016

Ο δήμος Ωραιοκάστρου και η αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς υλοποιούν και φέτος το πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις 2016».

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν για τη γενική κατηγορία 142 παιδιά και για την κατηγορία ΑμεΑ 13 παιδιά δημοτών και κατοίκων του δήμου Ωραιοκάστρου που ολοκλήρωσαν την τρίτη τάξη του δημοτικού έως και την τρίτη τάξη του γυμνασίου, τα οποία δεν είναι ασφαλισμένα σε κανένα ασφαλιστικό οργανισμό ή φορέα ασφάλισης ή ο ασφαλιστικός φορέας δεν καλύπτει έξοδα κατασκήνωσης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή είναι:

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου ή απόδειξη Δ.Ε.Η.-Ο.Τ.Ε.

Αποδεικτικό φοίτησης του παιδιού σε προηγούμενη τάξη σε σχολείο.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/83 του γονέα ή κηδεμόνα, ότι το παιδί που συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν είναι ασφαλισμένο σε κανένα άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Φορέα Ασφάλισης ή ότι ο Ασφαλιστικός Φορέας δεν καλύπτει τα έξοδα της κατασκήνωσης, καθώς και για την τάξη που φοιτά το παιδί.

Φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου του κηδεμόνα όπου φαίνονται τα προστατευόμενα τέκνα (ή το ατομικό βιβλιάριο του παιδιού εφόσον υπάρχει).

Εκκαθαριστικό εφορίας του οικονομικού έτους 2015 ή αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης οικονομικού έτους 2015 ή 2016.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κάρτα ανεργίας του ενός ή και των δύο γονέων (εφόσον υπάρχει).

Για τα παιδιά ΑμεΑ, απόφαση ΚΕΠΑ.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ALEXANDRA CAMP, στην Κάρυανη Καβάλας
31/07/16 έως 11/08/16
& 11/08/16 έως 22/08/16
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ, στη Ν. Σκιώνη Χαλκιδικής
02/08/16 έως 13/08/16
& 13/08/16 έως 24/08/16
HAPPY DAYS, στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
14/08/16 έως 25/08/16

Κόστος συμμετοχής του κάθε παιδιού
1ο / 2ο παιδί (90,00€)
3ο παιδί και άνω (81,00€- 10% έκπτωση)

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

HAPPY DAYS, στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής
25/08/16 έως 05/09/16

Κόστος συμμετοχής των παιδιών με ειδικές ανάγκες

Οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ (ΔΩΡΕΑΝ)

Οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από 30.000€ (550,00€)

Διευκρινίσεις:
Η επιλογή των παιδιών θα γίνει σύμφωνα με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και μετά από έκθεση των κοινωνικών λειτουργών.

Σε οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000€ δεν θα υπάρχει η ανάλογη επιδότηση από τον δήμο. Σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταβάλλουν όλο το ποσό των 180,00€ ανά παιδί για τη γενική κατηγορία.

Το ποσό συμμετοχής του κάθε παιδιού θα πρέπει να καταβάλλεται στον αριθμό λογαριασμού που μας έχει δηλώσει η κάθε κατασκήνωση και θα προσκομίζεται το αντίστοιχο αποδεικτικό στον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου για την ολοκλήρωση της εγγραφής του παιδιού. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει στο ονοματεπώνυμο του παιδιού και όχι του γονέα.

Μόνο μία περίοδος μπορεί να επιλεγεί ανά παιδί.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Από 14-07-2016 έως 22-07-2016 από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι

Για τη Δημοτική ενότητα Ωραιοκάστρου
Στην Κοινωνική Μέριμνα και στην κοινωνική λειτουργό του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο ισόγειο του Κτιρίου Ι. Καποδίστριας-Τηλ. 2313304068, στο Ωραιόκαστρο.

Για τη Δημοτική ενότητα Μυγδονίας
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Ωραιόκαστρο στην Κοινωνική Μέριμνα και στην κοινωνική λειτουργό του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο ισόγειο του Κτιρίου Ι. Καποδίστριας-Τηλ. 2313304068

Για τη Δημοτική ενότητα Καλλιθέας
Στην κοινωνική λειτουργό του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο δημοτικό κατάστημα Πενταλόφου-Τηλ. 2313300832.