Ανεπαρκής η περίθαλψη των πρόωρα γεννηθέντων βρεφών στην Ευρώπη

70

11/7/2016

Λιγότερο από 60% των πρόωρων γεννημένων βρεφών στην Ευρώπη περιθάλπονται επαρκώς, κάτι που εμποδίζει τις μετέπειτα ζημιές και τα θανατηφόρα περιστατικά.

Πολύ πρόωρα βρέφη που έρχονται στον κόσμο όμως πριν από την 32η εβδομάδα τοκετού κινδυνεύουν να πεθάνουν ή να αποκτήσουν μόνιμες αναπηρίες.

Η συνεπής περίθαλψη των παιδιών με βασικές ιατρικές θεραπείες αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική. Οι ερευνητές προσδιόρισαν τέσσερις βασικές θεραπείες που πρέπει να διατίθενται σε πρόωρα γεννηθέντα βρέφη. Σε αυτές ανήκουν, η προγεννετική χορήγηση κορτικοστεροειδών για την επαγωγή της πνευμονικής ωρίμανσης, σταθμοί εγκύων με εντατική φροντίδα για τα πρόωρα βρέφη, πρόληψη υποθερμίας και θεραπεία με σουρφακτάνη.

Τα δεδομένα από 7.336 πρόωρα γεννηθέντα βρέφη από 11 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που γεννήθηκαν πριν από την 32η εβδομάδα τοκετού εξετάστηκαν αναλυτικά. Σύμφωνα με αυτά, αποδείχθηκε ότι σε όλα τα παιδιά δίδονταν τουλάχιστον μία βασική ιατρική θεραπεία όμως μόνο στο 58,3% αυτών και οι τέσσερις. Τα βρέφη με χαμηλό βάρος, κακό σκορ στο τεστ Apgar και όσα είχαν γεννηθεί πριν από την 26η εβδομάδα τοκετού λάμβαναν συχνότερα τις βασικές θεραπείες.

Στα παιδιά που λάμβαναν και τις τέσσερις θεραπείες, μειωνόταν η θνησιμότητα. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι κατά την διεξαγωγή όλων των βασικών θεραπειών η συνολική θνησιμότητα θα μπορούσε να μειωθεί σε ακόμη 18%.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα αποτελέσματα δείχνουν μια ανεπαρκή περίθαλψη των πρόωρα γεννηθέντων βρεφών στην Ευρώπη. Αναφορικά με την μεγάλη επίδραση της βασικής θεραπείας, οι ερευνητές συνηγορούν σε μια πιο εντατική περίθαλψη των παιδιών αυτών.

Πηγές: British Medical Journal

Γράφει: Ζάχαρης Φίλιππος
Ειδικά ρεπορτάζ