Υπουργείο Υγείας: «Κατά λάθος» οι αυξήσεις στις τιμές φαρμάκων

49

18/2/2016

Σε λάθος κατά το στάδιο της καταχώρησης των δεδομένων στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ αποδίδει το υπουργείο Υγείας τις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στις τιμές των φαρμάκων και επομένως στη συμμετοχή των ασθενών, κατά την έκδοση της νέας θετικής λίστας αποζημιούμενων φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ το πρόγραμμα υπολογισμού της τιμής αποζημίωσης των φαρμάκων διαβάζει τρία αρχεία:
– Το αρχείο του Δελτίου τιμών των φαρμάκων
– Το αρχείο της Θετικής Λίστας και
– Το αρχείο του όγκου πωλήσεων των φαρμάκων σε αξία του τελευταίου εξαμήνου, βάσει της λιανικής τιμής τους.

Από το 3ο αρχείο, φορτώθηκαν στο πρόγραμμα του υπολογισμού, αντί των όγκων πωλήσεων των φαρμάκων σε αξία, οι όγκοι των πωλήσεων των φαρμάκων σε τεμάχια.

«Μόλις διαπιστώθηκε το παραπάνω λάθος, η ΗΔΙΚΑ, υπολογισε εκ νέου τις σωστές τιμές αποζημίωσης των φαρμάκων και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» επισημαίνεται.

Οι νέες τιμές έχουν ήδη αναρτηθεί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σήμερα από τις 8:00 το πρωί, ώστε να προλάβουν να ενημερώσουν τις εφαρμογές τους οι κατασκευαστές λογισμικού φαρμακείων.

Μαίρη Μπιμπή