Στην Καλαμάτα η Κινητή Παιδιατρική Μονάδα των Γιατρών του Κόσμου

116

8/11/2015

Υπηρεσίες υγείας σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε αυτές για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους θα παρέχουν οι Γιατροί του Κόσμου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κινητή Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα το Σάββατο 7 και τη Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας από τις 09:00-14:00.

Η Μονάδα θα παρέχει δωρεάν τις παρακάτω υπηρεσίες:

-παιδιατρική περίθαλψη, διαγνωστικό έλεγχο, οδοντιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση

-φαρμακευτική αγωγή με την παροχή βασικών παιδιατρικών φαρμάκων

-προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας

-εμβολιαστική κάλυψη σε ανασφάλιστα παιδιά