Αυτά τα δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή των νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Καλαμαριάς

1

7/6/2015

Οι γονείς ή κηδεμόνες του Δήμου Καλαμαριάς, που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπια τους, στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του «Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων», για το σχολικό έτος 2015-2016, πρέπει να γνωρίζουν ότι το Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργεί τους παρακάτω Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς:

Α” Παιδικός σταθμός
Διεύθυνση : Παπακυρίτση και Χειμωνίδου – Τηλ.2310 411770
Β” Παιδικός σταθμός
Διεύθυνση: Ριζούντος-Αμισού (ισόγειο) – Τηλ.2310 487101
Γ” Παιδικός σταθμός
Διεύθυνση: Ριζούντος-Αμισού (1ος όροφος)- Τηλ.2310 481888
Δ” Παιδικός σταθμός
Διεύθυνση: Ερατύρας και Αντιγόνης – Τηλ.2310 459950
Παιδικός σταθμόςΝ. Κρήνης
Διεύθυνση : Λυκούδη 2 – Τηλ.2310 443007
Παιδικός σταθμόςΒότση
Διεύθυνση : Ερυθρού Σταυρού και Ζηργάνου – Τηλ.2310 452057
Παιδικός σταθμός Φοίνικα
Διεύθυνση : Εθν.Αντίστασης – Θησέως- Πινδάρου – Τηλ.2310 472460
Μπίλλειος Στέγη Νηπίων
Διεύθυνση : Χαλκηδόνος-Λευκωσίας – Τηλ.2310 435492
Τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016 θα δοθούν σε λειτουργία οι δυο νέοι παιδικοί σταθμοί στο κέντρο της Καλαμαριάς
Παιδικός Σταθμός «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α»
Διεύθυνση : Κολοτούρου 14
Παιδικός Σταθμός : «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ B»
Διεύθυνση Κολοτούρου 14

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, για το σχολικό έτος 2015-2016, γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από τους κατά τόπους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, όπου γεωγραφικά ανήκουν και δικαιούνται να γίνει η εγγραφή, ή από τα γραφεία διοίκησης του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Εθ.Αντίστασης και Ικάρων) περιοχή Φοίνικα Τηλ. 2310-472122, 2310-472476, 2310-489148, FAX 2310-472762, ή να την κατεβάσουν από την επίσημη σελίδα του Δήμου Καλαμαριάς www.kalamaria.gr.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα 25 Μαΐου 2015 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 στον Παιδικό Σταθμό της επιλογή τους όπου η παραλαβή γίνεται από την υπεύθυνη του Σταθμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 π.μ. έως 09:00 π.μ. και από 12.00 μ.μ έως 15.00 μ.μ. ή τα γραφεία Διοίκησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.30 π.μ. έως 3.15 μ.μ.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται.

Για την εγγραφή των παιδιών στους Σταθμούς του Δήμου Καλαμαριάς, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού ( έντυπη αίτηση δίδεται από τους σταθμούς)
2.Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση ενσήμων
5.Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού
6.Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικονομικού έτους 2014 – χρήση 2013 (εκκαθαριστικό φόρου)
7.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στους σταθμούς, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και άνω:
• Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.
2. Διαζευγμένοι γονείς:
• Προσκομίζεται διαζευκτήριο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας.
3. Γονείς φοιτητές:
• Προσκομίζεται βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής που φοιτούν.
4. Μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης:
• Βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.
5. Κάθε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει, στο μέτρο του εφικτού, ειδικά –κοινωνικά προβλήματα.

Για την επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
2. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση ενσήμων
2.Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.
3. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικονομικού έτους 2014-χρήση 2013 (εκκαθαριστικό φόρου)