Σκεύασμα επείγουσας αντισύλληψης διαθέσιμο χωρίς ιατρική συνταγή

35

13/1/2015

Χωρίς ιατρική συνταγή θα χορηγείται πλέον η δραστική ουσία ulipristal acetate για την επείγουσα αντισύλληψη, μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το σκεύασμα θα ξεκινήσει να είναι διαθέσιμο χωρίς ιατρική συνταγή σε φαρμακεία σε μερικές χώρες της Ευρώπης από τον Φεβρουάριο, ενώ εντός του 2015 θα τεθεί σε έναρξη το πρόγραμμα και για τις υπόλοιπες χώρες τις ΕΕ.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους απόφαση που αφορά οποιοδήποτε από του στόματος αντισυλληπτικό προϊόν και ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η απόφαση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες από 120 εκατομμύρια γυναίκες σε ολόκληρη την ΕΕ να έχουν πρόσβαση στην επείγουσα αντισύλληψη.

Η απόφαση έπεται της προηγούμενης θετικής απόφασης της Επιτροπής Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), η οποία απεφάνθη ότι το ulipristal acetate είναι περισσότερο αποτελεσματικό εάν ληφθεί εντός των πρώτων 24 ωρών, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς ιατρική συνταγή.

Παρά την ευρεία χρήση των συνηθισμένων αντισυλληπτικών, το ποσοστό ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών στην Ευρώπη είναι 44% και σύμφωνα με μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα σε πάνω από 7.000 σεξουαλικά ενεργές γυναίκες, το 30% δήλωσε πως έχει έρθει σε επαφή χωρίς προφύλαξη τουλάχιστον μία φορά στους τελευταίους 12 μήνες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιθυμία για εγκυμοσύνη.