ΝΕΟΝ 2015: Τα προγράμματα υποτροφιών και χορηγιών για τη στήριξη πρωτοποριακών ιδεών

42

21/1/2015

Σε σύγχρονους δημιουργούς, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και οργανισμούς, απευθύνονται τα προγράμματα υποτροφιών και χορηγιών του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δημιουργία.

Σκοπός του, όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοί του, να στηρίξει τη δημιουργικότητα και τις πρωτοποριακές ιδέες, καθώς και να εξασφαλίσει την πρόσβαση των σύγχρονων δημιουργών στη γνώση, την έρευνα και την παραγωγή.

Για το 2015, το πρόγραμμα του ΝΕΟΝ έχει ανοίξει στις 15 Ιανουαρίου για την κατάθεση προτάσεων στο neon.org.gr.

Αναλυτικά, τα προγράμματα έχουν ως εξής:

Πρόγραμμα υποτροφιών

Οι υποτροφίες του ΝΕΟΝ απευθύνονται σε νέους δημιουργούς και σπουδαστές και αφορούν σε:

Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) α) στην Ιστορία της Τέχνης, β) στις Επιµελητικές Σπουδές (Curatorial Studies) και γ) στην εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts). Θα δοθούν τέσσερις (4) υποτροφίες των €10.000 η κάθε µία. Η μια εκ των τεσσάρων υποτροφιών αφορά σε υποψήφιο μεταπτυχιακό φοιτητή MFΑ του Ruskin School of Art (University of Oxford).

Ολοκλήρωση Σπουδών Διδακτορικού Επιπέδου α) στην Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης και β) στις Επιµελητικές Σπουδές. Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες των €10.000 η κάθε µία, για ταξίδια και επιτόπια έρευνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου 2015.

Πρόγραμμα χορηγιών

Οι επιχορηγήσεις του ΝΕΟΝ απευθύνονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς και οργανισμούς ή/και φορείς τέχνης και αφορούν την υλοποίηση και παραγωγή σχεδίων για:

Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης ατομικές ή ομαδικές Ελλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θα δοθούν επτά (7) χορηγίες των €5.000 η κάθε µία.

Παραγωγή Performance και Dance Production. Θα δοθούν τέσσερις (4) χορηγίες των €8.000, η κάθε µία.

Εκδόσεις Σύγχρονης Τέχνης: Μονογραφίες καλλιτεχνών, κινημάτων, κατάλογοι εκθέσεων, μελέτες και catalogues raisonnés. Θα δοθούν έξι (6) χορηγίες των €3.000, η κάθε µία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Μαρτίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα δίνονται στο neon.org.gr.