Με διαπραγμάτευση όλες οι πληρωμές παρόχων Υγείας

39

15/1/2015

Σε επέκταση των μέτρων ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ προχώρησε ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης.

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται ότι για όλες τις πράξεις Πυρηνικής Ιατρικής που πραγματοποιούν οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι υπηρεσιών υγείας (κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ.) στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και στις οποίες χρησιμοποιούνται ραδιοφάρμακα, αυτά θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, με βάση το τιμολόγιο αγοράς τους και το Παρατηρητήριο Τιμών μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο ΕΟΠΠΥ μπορεί να διαπραγματεύεται απευθείας με τους προμηθευτές των ραδιοφαρμάκων (εταιρείες παραγωγής ή αντιπροσώπους εταιρείες) για την τιμή αποζημίωσης του εκάστοτε ραδιοφαρμάκου.
ΠΛΑΦΟΝ

Με την ίδια απόφαση τροποποιείται το αριθμητικό όριο συνταγογράφησης που ισχύει για κάθε ιατρική ειδικότητα (αριθμητικό όριο συνταγογραφούμενων εξετάσεων ανά παραπεμπτικό σε κάθε κατηγορία ιατρικών πράξεων).

Για παράδειγμα, ένας παθολόγος – ογκολόγος μπορεί να συνταγογραφήσει στον ασφαλισμένο έως δέκα συνεδρίες φυσικοθεραπείες, μέχρι τρία τρίπλεξ αγγείων, αλλά κανέναν βιοδείκτη.

Αντίστοιχα, ένας καρδιολόγος δεν μπορεί να παραπέμψει έναν ασφαλισμένο για φυσικοθεραπεία, αλλά έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης εξετάσεων βιολογικών υλικών.

Γιατρός γενικής ιατρικής δεν επιτρέπεται να παραπέμψει ασφαλισμένη για γυναικολογικές εξετάσεις, αλλά μπορεί να συνταγογραφήσει ορμονολογικές κ.λπ.

Κατά τα λοιπά, ο γιατρός κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ενημερώνεται για το κατά πόσον οι εξετάσεις που συνταγογραφεί βρίσκονται εντός του επιτρεπόμενου αριθμητικού ορίου.

Όσες εξετάσεις υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο αριθμό διενεργούνται δωρεάν στις δημόσιες δομές, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, αλλά δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ εφόσον διενεργηθούν σε ιδιώτες παρόχους. Για τις εξετάσεις αυτές το παραπεμπτικό αναφέρει «δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΠΥ σε ιδιώτη πάροχο».

Σημειώνεται ότι το οριζόμενο αριθμητικό όριο εξετάσεων ανά παραπεμπτικό ισχύει για όλα τα παραπεμπτικά που θα εκδοθούν την ίδια ημερομηνία, στον ίδιο ΑΜΚΑ και μέχρι τέσσερις ημερολογιακές ημέρες μετά.

Επίσης, εξετάσεις υψηλού κόστους, όπως για παράδειγμα αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες και έγχρωμοι υπέρηχοι (Triplex) που βρίσκονται εκτός των ορίων έγκρισης, δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να αποζημιωθούν στον ιδιωτικό τομέα σε περιπτώσεις υπέρβασης του πλαφόν, μετά από σχετική έγκριση του ΕΟΠΥΥ.
ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι χειρόγραφα παραπεμπτικά απαιτούν θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του ΠΕΔΥ, εάν η αξία τους υπερβαίνει τα 60 ευρώ και εκτελούνται μόνο όταν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία έκδοσης ηλεκτρονικού παραπεμπτικού.

Απαγορεύεται η συνταγογράφηση, διαγνωστικών εξετάσεων από ιατρούς αμιγώς εργαστηριακών ειδικοτήτων και συγκεκριμένα βιοπαθολόγους, ακτινοδιαγνώστες, κυτταρολόγους και παθολογοανατόμους.

Όσες εξετάσεις συνταγογραφούνται και εκτελούνται από τον ίδιο ιατρό (αυτο-παραπομπές) αποζημιώνονται με ειδική τιμή που αντιστοιχεί στο 60% των κάθε φορά ισχυουσών τιμών αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ.

Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις κέντρων στα οποία εκτελούνται εξετάσεις που έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρούς που έχουν σχέση μετοχική ή εργάζονται ως υπάλληλοι ή συνεργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το κέντρο.

Επίσης, δύναται να επιτρέπεται να εισπραχθούν για περιπτώσεις εξετάσεων υψηλής καινοτομίας επιπλέον συμμετοχές από τους ασφαλισμένους.

Της Ελένης Πετροπούλου