Με ήλιο θα τροφοδοτείται το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2016

34

23/1/2015

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί ότι το 2016 θα είναι το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα παγκοσμίως, το οποίο θα είναι πλήρως απεξαρτημένο από συμβατική ηλεκτρική ενέργεια και θα εξαρτάται ενεργειακά αποκλειστικά από τον ήλιο, αξιοποιώντας στο έπακρο τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου «Απόλλων» προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς με στόχο την άμεση εξοικονόμηση πόρων και μείωση των δαπανών λειτουργίας του πανεπιστημίου, ενώ ήδη το κυπριακό πανεπιστήμιο συνεχίζει τις «πράσινες» δράσεις του καθιστώντας το σε «πράσινο πανεπιστήμιο».

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο, κατά τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πλούσια ερευνητική, επιστημονική και κοινωνική δράση στα ευρύτερα θέματα του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης.

«Η ιδέα του “Πράσινου Πανεπιστημίου” προέκυψε με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίριά του και αποσκοπεί να απαντήσει στις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας και στη διαμόρφωση πολιτών με περιβαλλοντική γνώση, περιβαλλοντική συνείδηση και περιβαλλοντική ευθύνη.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση.

Επιθυμούμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να καταταχθεί ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο σε σχέση με τη λειτουργικότητά του και την περιβαλλοντική του συνείδηση», σημείωσε.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ενεργό μέλος του δικτύου των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων της UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας λειτουργίας των «πράσινων πανεπιστημίων», όπως καθορίζεται από την UGAF (Unica Green Academic Footprint), έχει αναπτύξει τις πιο κάτω πλούσιες περιβαλλοντικές δράσεις:

-Διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης γύρω από τις εγκαταστάσεις του σε σχέση με τη χαρτογράφηση της θέσης διαμονής του φοιτητικού πληθυσμού.

-Με βάση αυτή την μελέτη αυτή καταρτίστηκε και δόθηκε ολοκληρωμένη πρόταση στο υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, προκειμένου να καταλήξει με τις καλύτερες δυνατές λύσεις για δρομολόγηση των λεωφορείων.

Παράλληλα, με τη διευκόλυνση της διακίνησης των φοιτητών και άλλων πολιτών προς και από τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της χρήσης των οχημάτων, ιδιαίτερα από τους φοιτητές που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους στην περιοχή, με αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ