Με ένα μεγάλο πάρτι στο Λιμάνι αποχαιρετά το 2014 η Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας

36

5/1/2015

Σειρά σεμιναρίων σχετικών με την υφαντική τέχνη, που απευθύνονται σε ενηλίκους, θα πραγματοποιηθούν από το νέο έτος στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης (Κρίσπου 7, τηλ. 2310 219329) με εισηγήτρια την εκπαιδευτικό Νανά Τσοσκούνογλου – Μισοπολινού, η οποία συμμετέχει εθελοντικά.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 και θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, από τις 9:00 έως τις 11:00, έως τις 18 Μαρτίου 2015.

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή, κατόπιν επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη.