Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων στη Δυτική Μακεδονία

34

20/1/2015

Συστάσεις για να αποφεύγεται η χρήση τζακιών

Τα επιτρεπόμενα όρια ξεπέρασαν τα αιωρούμενα σωματίδια στους δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου και Φλώρινας, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να προχωρήσει έως και την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, στη λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ενημέρωση και προστασία του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, προτείνεται για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, αλλά και για τα άτομα αυξημένου κινδύνου (με αναπνευστικά προβλήματα ή καρδιοπάθειες) να αποφεύγουν κάθε σωματική άσκηση και δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, ενώ τα άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.
Στα επιπλέον μέτρα για τους δήμους Φλώρινας και Εορδαίας είναι να αποφεύγεται η χρήση τζακιών, θερμαστρών, στερεών καυσίμων και να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά καύσιμα και πηγές θέρμανσης, έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας.

Επίσης, συνιστάται να ρυθμίζεται ο θερμοστάτης στους 18o C σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης, ενώ απαγορεύεται η λειτουργία αποτεφρωτικών κλιβάνων και οποιασδήποτε καύσης σε ανοιχτούς χώρους. Ακόμη, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες οικολογικής οδήγησης και συμπεριφοράς (χαμηλότερη ταχύτητα, μείωση των συνεχόμενων εναλλαγών γκαζιού – φρένου) κατά μήκος των οδικών αξόνων αστικών περιοχών.

Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στις 22 Ιανουαρίου και σε περίπτωση που απαιτηθεί θα ανακοινωθούν νέα μέτρα από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.