Επτά “αγκάθια” για μαθητές και δασκάλους

38

10/1/2015

Επτά «αγκάθια» ταλαιπωρούν μαθητές και εκπαιδευτικούς στα δημοτικά σχολεία της χώρας, με τα κυριότερα να εντοπίζονται στο μεγάλο όγκο της διδακτέας ύλης, στη δυσκολία κατανόησης του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων, στον υπερβολικό φόρτο εργασιών για το σπίτι, αλλά και στην ελλιπή επιμόρφωση των δασκάλων.

Τα Μαθηματικά της Ε΄τάξης, η Ιστορία της ΣΤ΄ και τα Μαθηματικά της Β΄ δημοτικού, φαίνεται πως παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες σε μία σειρά θεμάτων, από τον όγκο της ύλης έως και την κατανόησή της.

Στην έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε 322 σχολικούς συμβούλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα αποτυπώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους χιλιάδες μαθητές όλων των τάξεων.

Δύσκολες έννοιες σε μία σειρά μαθημάτων όλων των τάξεων, γνωστικά αντικείμενα στα οποία αυξάνονται υπερβολικά οι απαιτήσεις σε σχέση με την προηγούμενη τάξη, είναι δύο από τις «πληγές» στο δημοτικό σχολείο που κάνουν τη ζωή δύσκολη σε πολλούς μαθητές.

Οι δυσκολίες δεν σταματούν βέβαια κατά τη διάρκεια της παράδοσης των μαθημάτων, αλλά συνεχίζονται και στο σπίτι, καθώς, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, σε αρκετά γνωστικά αντικείμενα, οι μαθητές παίρνουν από το σχολείο υπερβολικό φόρτο εργασιών.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ