Φοιτητές ιατρικής του ΑΠΘ προσφέρουν εθελοντική ιατρική υποστήριξη

61

4/11/2014

682 ώρες εθελοντικής ιατρικής υποστήριξης θα προσφέρουν 75 φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και μέλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. Θεσσαλονίκης, με έδρα το Α.Π.Θ., στο πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό την προσφορά υποστηρικτικού έργου στους εθελοντές Ιατρούς και τη βελτίωση κλινικών-ιατρικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ίδιων των φοιτητών. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από τις 29/10 έως τις 19/12/2014 και θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους, η καθεμία από τις οποίες θα διαρκέσει 4 εβδομάδες.

«Η φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και μέλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. αναγνωρίζουν τις κοινωνικοϊατρικές ανάγκες που προκύπτουν λόγω των δυσκολιών των καιρών και ακουμπούν έμπρακτα σε αυτές, στηρίζοντας το έργο των Γιατρών του Κόσμου» υποστηρίζουν οι διοργανωτές.