Δωρεάν μαθήματα στη Βιβλιοθήκη Βέροιας

170

14/10/2014

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας παραδίδονται δωρεάν μαθήματα για τις βασικές γνώσεις στο διαδίκτυο όλο τον μήνα Οκτώβριο. Το πρόγραμμα του Οκτωβρίου 2014 περιλαμβάνει:

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ,17:00-18:30

Βασικές γνώσεις διαδικτύου (αναζήτηση με διάφορους Browsers)
Απευθύνεται σε ενήλικες με βασικές γνώσεις Η/Υ. Το μάθημα είναι αυτοτελές.
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου , 17:00-19:00

Δημιουργία βιογραφικού και συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη.
Απευθύνεται σε ενήλικες με βασικές γνώσεις Η/Υ. Το μάθημα είναι αυτοτελές.

Τρίτη 21 Οκτωβριου ,10:00-12.00

WordPress -Δωρεάν λογισμικό για δημιουργία ιστοσελίδων και ιστολογίων. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και βασικές γνώσεις επεξεργασίας κειμένου

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου , 16:00-17:30

Δημιουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εξοικείωσή με το περιβάλλον gmail.
Απευθύνεται σε ενήλικες με βασικές γνώσεις Η/Υ. Το μάθημα είναι αυτοτελές.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου , 10:00-11:00

Διαχείριση αρχείων π.χ φωτογραφίας .Ελάτε να βάλουμε σε τάξη τον Η/Υ σας.
Απευθύνεται σε ενήλικες με βασικές γνώσεις Η/Υ. Το μάθημα είναι αυτοτελές.

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου ,17:00-18:00

Δημιουργία λογαριασμού Skype και πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.
Απευθύνεται σε ενήλικες με βασικές γνώσεις Η/Υ και λογαριασμό e-mail. Το μάθημα είναι αυτοτελές.

 

Προτάσεις και για νέο κύκλο δωρεάν μαθημάτων το μήνα Νοέμβριο. Δηλώστε ενδιαφέρον για το ποια μαθήματα θέλετε να παρακολουθήσετε ως 25/10/2014 στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας: Έλλης 8, τηλ. 2331024494 και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης http://www.libver.gr

Πηγή: 24 Ώρες Ημαθία