10ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο στο ΑΠΘ

106

6/10/2014

Το 10ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 8 έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ. Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας και το Σύνδεσμο Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου. Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19.00, στο ΚΕ.Δ.Ε.Α.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στις εργασίες του Συνεδρίου είναι: Υδροοικολογία οικολογική ποιότητα νερού, ποιότητα νερού για αρδευτική και οικιακή χρήση, Υδρογεωχημεία, Υδρολογία – Αλληλεπίδραση επιφανειακών και υπόγειων νερών, Υδρογεωλογία διαρρηγμένων πετρωμάτων, Γεωθερμία και θερμομεταλλικά νερά, Υπόγειο νερό και τεχνική γεωλογία, Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, Διαχείριση υπόγειου νερού και βιώσιμη ανάπτυξη, Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα υπόγεια νερά, Οικονομικά, Πολιτική και Δίκαιο του νερού.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, υπηρεσιακούς και διοικητικούς παράγοντες και σε όσους ασχολούνται με το νερό και το περιβάλλον. Σκοπός του Συνεδρίου είναι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και διάχυση γνώσεων ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του υπόγειου νερού και των υδάτινων οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από αυτό.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.