Χάθηκαν στο ΤΣΑΥ τα ένσημα γιατρών

76

30/10/2014

Οι υπηρεσίες τούς ζητούν να βρουν πιστοποιητικά 40 ετών!

Ανασφάλιστοι ξαφνικά φαίνονται να είναι χιλιάδες γιατροί και άλλοι υγειονομικοί (φαρμακοποιοί, κτηνίατροι) καθώς στοιχεία του φακέλου τους στον ασφαλιστικό τους φορέα, το ΤΣΑΥ, λείπουν ή έχουν εξαφανιστεί.

Αυτό διαπιστώνουν πολλοί από τους ασφαλισμένους όταν χρειαστούν κάποια θεώρηση ή ασφαλιστική ενημερότητα. Οι υπηρεσίες του Ταμείου τους ζητούν να φέρουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τα οποία ενδέχεται να αφορούν αγροτικό ή εργασία πριν από 20 ή 40 χρόνια!

Η ανωμαλία φαίνεται ότι έχει συμβεί κατά τη μεταφορά του χειρόγραφου αρχείου σε ψηφιακή βάση. Οι γιατροί έχουν κυριολεκτικά ξεσηκωθεί απειλώντας ακόμα και με μηνύσεις για απώλεια δημοσίων εγγράφων.

«Δεν αποκλείεται με το πέρασμα των χρόνων και εξαιτίας του ότι το σύστημα βασιζόταν σε χειρόγραφους φακέλους, κάποια πιστοποιητικά να έχουν παραπέσει. Δεν είναι αυτός ο κανόνας. Σε πολλές περιπτώσεις οι γιατροί ξεχνούν να φέρουν στο Ταμείο το χαρτί από το αγροτικό τους ή από άλλη προϋπηρεσία. Τους δίνουμε μια προσωρινή θεώρηση και τους καλούμε να φέρουν την επόμενη φορά το έγγραφο που λείπει. Με τον τρόπο αυτό τους υποχρεώνουμε να είναι συνεπείς ανέφερε στοΈθνος ο πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) Αντώνης Σελλιανάκης.