Τμήμα δωρεάν εκμάθησης της βουλγάρικης γλώσσας στην περιφερειακή βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως

74

21/10/2014

Τμήμα εκμάθησης της βουλγάρικης γλώσσας που απευθύνεται σε άνεργους και σε φοιτητές πρόκειται να δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινουπόλεως 45).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, θα έχει ετήσια διάρκεια, με δίωρες παραδόσεις σε εβδομαδιαία βάση, από τις 13:00 έως τις 15:00, και θα απευθύνεται σε γνώστες της βουλγάρικης γλώσσας (Επίπεδο Α2).

Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή, κατόπιν επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη, στο τηλέφωνο 2310 315100. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα υπάρξει λίστα αναμονής σε περίπτωση ακυρώσεων εγγραφών.