ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Search

Σε λάθη και κακή απόδοση ωθεί τους γιατρούς η εργασιακή κόπωση

146

1/10/2014

Από εργασιακή εξουθένωση υποφέρει το 41,7% των νοσοκομειακών γιατρών, γεγονός που συνδέεται άμεσα με ιατρικά λάθη, κακή απόδοση και ανθυγιεινές συνήθειες διαβίωσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας «Επαγγελματική εξουθένωση γιατρών, φροντίδα υγείας και ασφάλεια ασθενών».

Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης είναι μια χρόνια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από συναισθηματική/πνευματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση/κυνισμό και μειωμένη αίσθηση επίτευξης. Στους γιατρούς έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζεται με κατάχρηση αλκοόλ και ηρεμιστικών, χρήση βίας στα νοσοκομεία, ιατρικά λάθη, παχυσαρκία, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές παθήσεις καθώς και καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επαγγελματική εξουθένωση και οργάνωση νοσοκομείων», στο οποίο μετέχουν ως εταίροι πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από την Αγγλία, την Πορτογαλία, την Κροατία, την ΠΓΔΜ, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πλαίσιο, άρχισε το 2009 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2014.

Η έρευνα έγινε σε δείγμα περίπου 4.000 γιατρών και από τις εννέα χώρες, περιλαμβανομένων και 700 γιατρων από όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Τα υψηλότερα ποσοστά επαγγελματικής κόπωσης (49,1%) καταγράφονται στους ειδικευόμενους, ενώ από το σύνολο των νοσοκομειακών γιατρών με συμπτώματα εξουθένωσης, το 63,6% είναι γυναίκες.

Όσον αφορά τις ειδικότητες, οι πιο επιβαρυμένοι φαίνεται ότι είναι οι παιδίατροι καθώς το 45,5% αυτών εμφανίζει συμπτώματα «burnout». Ακολουθούν οι αναισθησιολόγοι με 34,3%, οι χειρουργοί με 32,5% και οι παθολόγοι με 23,1%. Επιπλέον, το 31,8% συνολικά των γατρών εμφανίζουν συναισθηματική εξάντληση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η διαπίστωση ότι, όσο σπανιότερη είναι η συνεργασία μεταξύ των γιατρών, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα σφάλματος εν ώρα εργασίας, ειδικά σε παθολόγους και παιδιάτρους. Επίσης, στους χειρουργούς όσο μειώνεται ο ενθουσιασμός και η αφοσίωσή τους στο επάγγελμα τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να κάνουν λάθος την ώρα της δουλειάς.

Τέλος, το 50% των γιατρών τρώει πρωινό λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα, ενώ το 10% δεν τρώει καθόλου πρωινό. Επίσης, το 34,3% επιλέγει το πρόχειρο φαγητό πάνω από τέσσερις φορές την εβδομάδα. Το 44,7% των γιατρών είναι καπνιστές, εκ των οποίων το 10,3% καπνίζει περισσότερα από 10 τσιγάρα την ημέρα. Το 50% ασκείται ελάχιστα, λιγότερο από δύο φορές την εβδομάδα και το 11% όταν πίνει, καταναλώνει περισσότερα από τρία ποτήρια αλκοόλ τη φορά.

Σύμφωνα με την επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Εύχαρις Παναγοπούλου, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν σχετίζονται με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αλλά συμβαδίζουν με δεδομένα από την υπόλοιπη Ευρώπη και την Αμερική, τα οποία δείχνουν ότι, σήμερα, βασικό πρόβλημα των συστημάτων υγείας είναι η εξουθένωση, η πτώση στην απόδοση και η ικανοποίηση του ιατρικού προσωπικού.

Κέντρο Στήριξης Επαγγελματιών Υγείας
Με βάση τα αποτελέσματα του έργου, πρόκειται να συσταθεί στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Κέντρο Στήριξης Επαγγελματιών Υγείας το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις αρχές του 2015 και θα έχει στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης στους γιατρούς και σκοπό την προάσπιση της υγείας, την ικανοποίηση, αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας υγείας των ασθενών καθώς και την πρόληψη των ιατρικών λαθών.
Πηγή: ΑΜΠΕ