Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικής Πρακτικής Άσκησης*

107

7/10/2014

Το «ΜΗΤΕΡΑ» στην προσπάθειά του όχι μόνο να παρέχει άριστες ιατρικές υπηρεσίες αλλά και να υπηρετεί, την ΕΡΕΥΝΑ και την επιμόρφωση, για τρίτη συνεχή χρόνια διοργανώνει το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με σκοπό την εξειδίκευση και την εξοικείωση νέων γιατρών με τις νέες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στη Γυναικολογία.

Το πρόγραμμα αφορά νέους ιατρούς, ειδικευμένους στο αντικείμενό τους, οι οποίοι επιθυμούν την απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων στη Λαπαρασκοπική Χειρουργική*.

* «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα οργανώνεται και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Συμβουλίου της Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, οι δε βεβαιώσεις παρακολούθησης που θα χορηγηθούν μετά το πέρας αυτού, δεν αποτελούν επισήμως αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών».

Υπεύθυνος Προγράμματος: Γεώργιος Καλλιπολίτης 
Aν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Πρόεδρος Ε.Σ. Μητέρα

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 21 Νοεμβρίου 2014
Έναρξη: Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014
Τόπος διεξαγωγής: Γενική, Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες
: 210 6869279
Email: info@mitera.gr