Ημερίδα του WWF Ελλάς για μια «ζωντανή ελληνική οικονομία»

149

12/10/2014

Διαφανής, συμμετοχική και κοινωνικά υπόλογη διακυβέρνηση. Καλή νομοθέτηση και ασφάλεια δικαίου, ως εγγύηση για το περιβάλλον, τον πολίτη και τον επενδυτή. Δίκαιο φορολογικό σύστημα που αναγνωρίζει την αξία του φυσικού κεφαλαίου. Κοινωνική επιχειρηματικότητα, δασοπονία, βιώσιμη αλιεία, συνεργατικά σχήματα για την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη διαχείριση των αποβλήτων. Χρηματοπιστωτικό σύστημα με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Στρατηγική για τον τουρισμό που επενδύει στους πραγματικούς λόγους που τον έχουν καταστήσει βαριά βιομηχανία της Ελλάδας: το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συστατικά ενός συνολικού σχεδίου για τον οικολογικό μετασχηματισμό και την αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας, το οποίο θα αποτελέσει και το αντικείμενο της ημερίδας «Ζωντανή ελληνική οικονομία» που συνδιοργανώνει το WWF Ελλάς με το Megaron Plus, στις 15 Οκτωβρίου 2014.

Σκοπός της ημερίδας, το πρόγραμμα της οποίας αγγίζει ζητήματα θεσμών και διακυβέρνησης, πραγματικής οικονομίας και αναπτυξιακών πολιτικών, είναι το άνοιγμα του τόσο ζωτικής σημασίας δημοσίου διαλόγου περί το αναπτυξιακό μοντέλο που πράγματι έχει ανάγκη η χώρα μας.

«Με την ολοκληρωμένη παρέμβαση που παρουσιάσαμε πριν από ένα χρόνο με τίτλο «Ζωντανή ελληνική οικονομία, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο», αναλύουμε τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση και διατυπώνουμε ένα πλαίσιο για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά υγιή ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη ημερίδα αποτελεί το έναυσμα για να ανοίξει επιτέλους αυτός ακριβώς ο δημόσιος διάλογος που μέχρι στιγμής απουσιάζει και που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη», δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς.

Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης