Επιτυχία σημείωσε το συνέδριο Healthworld

13

5/10/2014

Tο 13ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Eξασφαλίζοντας ένα Μοντέρνο, Βιώσιμο και Προβλέψιμο Σύστημα Υγείας», το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και με την συμμετοχή τόσο της πανεπιστημιακής, ιατρικής και επιχειρηματικής κοινότητας όσο και ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο Χρήστος Γιάνναρης, Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ)επεσήμανε: « Ότι απαιτείτε αλλαγή στην διαχείριση των ανθρώπων, στην Διαχείριση του χρήματος, στη διαχείριση της επικοινωνίας και της πληροφορίας και τέλος στην διαχείριση των λειτουργιών και έθεσε ως στόχους: την αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας την βέλτιστη αξιοποίηση και αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος και την αξιοποίηση κάθε νέας τεχνολογίας.

Τόνισε ότι προτεραιότητες είναι: η αναδιοργάνωση του Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου των Προμηθειών στον Τομέα της Υγείας και η εσωτερική αναδιοργάνωση του οργανισμού λόγω της αναβάθμισής του, ως Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή Προμηθειών.
 
Για την υποστήριξη του έργου της η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας παράθεσε ένα πλέγμα δράσεων όπως: Νέα Κατηγοριοποίησει Φαρμάκου, Διαδικασία Ακύρωσης Ταινιών Γνησιότητας των Φαρμάκων των Νοσοκομείων, Ενεργοποίηση Εθνικού Συστήματος Υλικοεπαγρύπνησης, Κατάλογος Ενιαίας Ονοματολογίας – Κωδικοποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ο.Κ.Ε.Ε)».