Βορίδης: Ετοιμάζεται πρόγραμμα για την πάταξη της διαφθοράς στην Υγεία

77

24/10/2014

Πρόγραμμα για την πάταξη της διαφθοράς στο χώρο της Υγείας αναμένεται να παρουσιάσει την προσεχή εβδομάδα ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης, μετά τη διαπίστωση ότι γινόταν κατασπατάληση χρήματος τα τελευταία χρόνια.

Το μεγαλύτερο ποσοστό υποθέσεων διαφθοράς εντοπίζεται στην εικονική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων. Ορισμένες περιπτώσεις αφορούν γιατρούς που συνταγογραφούσαν είτε εν αγνοία των ασφαλισμένων ή σε πεθαμένους.
Από το 2012 έως σήμερα έχουν καταλογιστεί πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, έχουν επιβληθεί και διοικητικές ποινές που μπορεί να αφορούν οριστικό ή προσωρινό αποκλεισμό σε γιατρούς και φαρμακεία από το σύστημα υγείας.

Τα στοιχεία που έδωσε την Παρασκευή στη Βουλή ο κ. Βορίδης μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής της ΝΔ Ασημίνα Σκόνδρα είναι αποτέλεσμα ελέγχων της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας.

Ειδικότερα, από το σύνολο των επιβληθέντων ποινών σε φαρμακεία, γιατρούς, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά εργαστήρια, οι παραβάσεις για το 2013 σε ποσοστιαία εκτίμηση ήταν:

Παραβάσεις διαφθοράς
 • Εικονική εκτέλεση συνταγών φαρμάκων 32%.
 • Συνταγογράφηση από ιατρούς εν αγνοία ασφαλισμένων 17%.
 • Συνταγογράφηση από ιατρούς σε πεθαμένους ασφαλισμένους 4%.
 • Συνεργασία φαρμακοποιών και γιατρών 3%.
 • Εκτέλεση συνταγών από φαρμακεία με ταινίες γνησιότητας κατασχεθέντων εμβαλαγίων χωρίς ταινίες γνησιότητας 2%.
Διοικητικές παραβάσεις
 • Εκτέλεση συνταγών με παρατυπίες από φαρμακεία 18%.
 • Ανεύρεση σε ελέγχους φαρμακείων εμβαλαγίων χωρίς ταινίες γνησιότητας και ταινίες γνησιότητας αποκολλημένες από τα εμβαλάγια τους 12%.
 • Υπερτιμολόγηση συνταγών φαρμάκων 1%.
 • Παράτυπη έκδοση συνταγών, διπλή εκτύπωση, εκτός ειδικότητας, εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων κατά τη συνταγογράφηση από ιατρούς 1%.
 • Παράτυπη θεώρηση από ελεγκτές ιατρούς 5%.
 • Λανθασμένη χρέωση παρακλινικών εξετάσεων σε ιδιωτικές κλινικές 2%.
 • Καταχρηστικές παρατάσεις νοσηλείας ιδιωτικών κλινικών και μακροχρόνιες νοσηλείες 2%.
 • Καταχρηστική χρέωση ασφαλισμένου από ιδιωτική κλινική 1%.
 • Λανθασμένη χρέωση ΚΕΝ, παρατυπίες κατά την έκδοση των εξιτηρίων από ιδιωτικές κλινικές 1%.
 • Παρακράτηση βιβλιαρίων από ιδιωτικές κλινικές 2%.
 • Άρνηση εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων από διαγνωστικό εργαστήριο 1%.
Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατέληξε στη διαπίστωση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, από το σύνολο των πορισμάτων που αξιολογήθηκαν το 2013, αυτά απεστάλησαν στους αρμόδιους φορείς για την επιβολή σχετικών κυρώσεων.
Η Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τα έτη 2013-2014 επέβαλε τις εξής κυρώσεις κατόπιν πορισμάτων:
 
Φαρμακεία
 • Χρηματικό πρόστιμο σε 62 φαρμακεία συνολικού ύψους 601.652,91 ευρώ.
 • Προσωρινό αποκλεισμό σε 27 φαρμακεία (από 5 ημέρες μέχρι 1 έτος).
 • Οριστικό αποκλεισμό σε τρία φαρμακεία για εικονική συνταγογράφηση. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις για επτά φαρμακεία.
Γιατροί
 • Χρηματικό πρόστιμο σε 31 ιατρούς 357.511,50 ευρώ.
 • Προσωρινός αποκλεισμός σε δύο ιατρούς (από 6 μήνες έως 1 έτος).
 • Οριστικός αποκλεισμός σε δύο ιατρούς.
 • Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις για 13 γιατρούς
Ιδιωτικές κλινικές

 

 • Σε επτά κλινικές επιβλήθηκε πρόστιμο 64.000 ευρώ.

Διαγνωστικά Κέντρα

 • Σε ένα διαγνωστικό εργαστήριο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.655,90 ευρώ.
Συνολικά από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ σε 101 παρόχους υγείας επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα 1.026.820,30, προσωρινός αποκλεισμός σε 29 επαγγελματίες, οριστικός αποκλεισμός σε πέντε παρόχους και στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις για άλλους είκοσι.
Από 1.1.2014 έως 31.7.2014, η ΥΠΕΔΥΦΚΑ επέβαλε τις εξής κυρώσεις:

Φαρμακεία

 

 • Χρηματικό πρόστιμο σε 15 φαρμακεία ύψους 82.194,58 ευρώ.
 • Προσωρινό αποκλεισμό σε επτά φαρμακεία (από 5 ημέρες μέχρι και 1 έτος).
 • Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις για 6 φαρμακεία
Γιατροί
 • Χρηματικό πρόστιμο σε 34 ιατρούς 131.670,13 ευρώ.
 • Προσωρινός αποκλεισμός σε 31 ιατρούς (από 4 μήνες έως 1 έτος). Στο αρχείο μπήκαν 16 υποθέσεις.
Κλινικές
 • Χρηματικό πρόστιμο σε 5 ιδιωτικές κλινικές 225.000 ευρώ.
 • Στο αρχείο μπήκε υπόθεση για μία κλινική.
 • Καταλογισμοί σε κλινικές λόγω καταχρηστικών χρεώσεων ΕΟΠΥΥ από πορίσματα κλινικών 300.000 ευρώ.
 • Καταλογισμοί σε κλινικές λόγω καταχρηστικών χρεώσεων σε επτά ασφαλισμένους.
 • Σε ένα πολυϊατρείο πρόστιμο 44.797,26 ευρώ. Σε ένα διαγνωστικό εργαστήριο πρόστιμο 8.395,29